19.11.2015r. w ramach działań profilaktyczno – wychowawczych odbył się w naszej szkole plebiscyt dla klas V – VI pt. „Bądź dobrze wychowany, czyli savoir – vivre na co dzień”. Celami przedsięwzięcia były: propagowanie właściwych wzorców zachowań, podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole, wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir- vivre.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o zasadach dobrego wychowania i przygotowali bardzo ciekawe scenki tematyczne. Uczestnicy pokazali, że właściwe, zgodne z ogólnie przyjętymi normami zachowanie ma wpływ na ich życie, a osoby przestrzegające zasad savoir – vivre są zawsze lubiane, cenione i szanowane.
Najładniej zaprezentowała się klasa Vc, która w sposób bardzo czytelny i przejrzysty zademonstrowała wszystkie podstawowe zasady dobrego wychowania. Uczniowie z klasy VIc w sposób bardzo dowcipny i na wysokim poziomie aktorskim ukazali konsekwencje braku ogłady na co dzień. Trzecie miejsce zajęła klasa Vb, która pokazała, że właściwe zachowanie procentuje na przyszłość.
Pani Dyrektor pochwaliła młodych aktorów i doceniła zaangażowanie wszystkich uczestników.
Organizatorami plebiscytu były: p. S. Cielecka, p. W. Nowak, p. M. Mentek.