Uczniowie klasy III A kolejny rok uczestniczą w warsztatach szkolnych „Fizyka dla smyka”. Zajęcia pozwalają dzieciom na zdobywanie wiedzy o codziennych i zaskakujących zjawiskach z otaczającego świata. W trakcie pokazu uczestniczą w ciekawych doświadczeniach i eksperymentach, dzięki którym poszerzają i utrwalają wiadomości z zakresu fizyki.
wychowawca klasy, D.Kubik