„Zga-duj, zgadula, gdzie złota kula”
W tym roku szkolnym ogłaszając konkurs czytelniczy postanowiłyśmy sięgnąć do klasyki literatury dziecięcej. Zaproponowałyśmy dzieciom, aby zapoznały się z książką Hanny Ożogowskiej pt. „Złota kula”. 23 listopada 2015 r. 18-stu uczniów z klas 3, 4 i 5 wzięło udział w zmaganiach czytelniczych pod hasłem „Zga-duj, zgadula, gdzie złota kula”. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści książki, a także zdolnościami plastycznymi.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Maria Kaczmarek kl. VB
II miejsce – Maciej Kuc kl. IIIB
III miejsce – Hanna Zając kl. VC
Komisja Oceniająca przyznała również dwa wyróżnienia: Zosi Rak uczennicy kl. IIIA oraz Roksanie Majewskiej z klasy IIIB.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Iwona Drzewiecka