Jedną z form ochrony przyrody w Polsce jest tworzenie parków narodowych. Zgodnie z definicją, są to obszary powyżej 1000 ha, na terenie których zarówno zwierzęta, rośliny, jak i cały krajobraz objęto ochroną. Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, z czego kilka z nich zostało uznanych za światowe rezerwaty biosfery. Działania podejmowane na terenie parków zmierzają w kierunku zachowania, bądź odtworzenia pierwotnych warunków przyrodniczych panujących na ich obszarach i udostępnienie tych terenów turystom.
Uczniowie klas piątych naszej szkoły z niezwykłym entuzjazmem poznawali na lekcjach przyrody faunę i florę tych wszystkich perełek naszego kraju. Wędrowali wraz ze swymi nauczycielami wirtualnie po najpiękniejszych zakątkach Polski. Ten cykl zajęć zakończony został wykonaniem przepięknych makiet parków narodowych. Prace, których nie powstydziłby się żaden przyrodnik, stworzone zostały różną techniką. Zawierają najważniejsze symbole danego parku, pokazują fragmenty krajobrazu, jego faunę i florę. Każda z nich została oceniona, wszystkie można podziwiać na wystawie wyeksponowanej przed naszym pokojem nauczycielskim. Gratulujemy niezwykłej pomysłowości i pracowitości !!!
Małgorzata Jasak, Daria Barska