Władysław Broniewski – patron naszej szkoły zmarł 54 lata temu. W tym roku uczciliśmy jego pamięć, organizując projekt edukacyjny mający na celu poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości poety. Pierwszym etapem w zmaganiach klas o miano najlepszego znawcy dokonań Władysława Broniewskiego było wykonanie ilustracji do wiersza poety oddającej w sposób najbardziej wierny klimat jego utworów. Prace plastyczne mogliśmy oglądać kilka dni przed uroczystym podsumowaniem projektu, które nastąpiło 18 marca. Podczas gali mieliśmy okazję obejrzeć prezentację multimedialną poświęconą poecie oraz fragment wywiadu z córką Władysława Broniewskiego. Następnie komisja w składzie: p. M. Małachowska, p. J. Bronowska, p. R. Wojtasik oceniały reprezentantów klas, którzy czytali wylosowane wcześniej utwory poety, układały wiersze z rozsypanych wersów oraz rozwiązywały krzyżówkę. Tegoroczną edycję Dnia Patrona wygrała klasa VB, II miejsce zajęła klas VIC, III – VIA, wyróżnienie otrzymała klasa VA. Gratulujemy laureatom i wszystkim uczniom biorącym udział w tym projekcie oraz dziękujemy za pomoc wychowawcom.

Projekt przygotowały i koordynowały: Agata Kossek, Aldona Wawrzonek i Dorota Pacholik.