12 kwietnia 2016 r. odbył się międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej „English song competition” dla uczniów szkół podstawowych klas 1- 3. Do konkursu przystąpiło 23 uczniów. Wszyscy wspaniale zaprezentowali swoje piosenki. Jury, po długich i burzliwych obradach, ogłosiło wyniki.

Oto lista Laureatów:

W kategorii klas pierwszych:

1    miejsce – Aleksandra Grzywna PSP 1

2   miejsce – Jessica Skalik PSP 3

3   miejsce – Antosia Krupa PSP 9

wyróżnienie – Miriam Haddani PSP 6

W kategorii klas drugich:

1    miejsce – Zuzanna Kubiczek  PSP 2

2    miejsce – Weronika Kalek PSP 6

3   miejsce – Paulina Nowak PSP 1

wyróżnienie – Zosia Grunt PSP 3

W kategorii klas trzecich:

1    miejsce – Hanna Broniszewska  PSP 7

2    miejsce – Oliwia Jasitczak PSP 5

3   miejsce – Amelia Krupa PSP 9

wyróżnienie – Weronika Paszkowska PSP 1

Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Organizatorzy: Joanna Ligęza, Katarzyna Bałecka, Beata Leska