12 maja 2016 roku w bibliotece szkolnej PG nr 5 w Radomsku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Na krawędzi”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych, których pasją jest pisanie.

Zadaniem uczestnika było stworzenie pracy, której fabuła poruszałaby temat zagrożeń przed jakimi staje współczesna młodzież (alkohol, dopalacze, narkotyki). Praca mogła mieć formę opowiadania, pamiętnika, listu bądź opisu przeżyć wewnętrznych. Mogła stanowić fikcję literacką lub opisywać autentyczne wydarzenia.

Konkurs została ogłoszony w marcu br. a organizatorami byli: nauczyciele bibliotekarze ZSG nr 4  –       p. Iwona Drzewiecka, p. Renata Wojtasik oraz pedagog szkolny p. Wioletta Nowak. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku.

Nadesłanych zostało 9 prac z radomszczańskich szkól gimnazjalnych. Komisja Oceniająca postanowiła przyznać:

I miejsce – Agacie Klimczyk z PG nr 3 w Radomsku, opiekun p. Ewa Rajtar

II miejsce – Agacie Dziegieć z PG nr 2 w Radomsku, opiekun p. Grażyna Szczekocka

III miejsce – Magdzie Wojarskiej z PG nr 6 w Radomsku, opiekun p. Magdalena Gonera

Fundatorem nagrody głównej dla laureatki I miejsca była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku oraz Rada Rodziców przy ZSG nr 4 . Ta ostatnia ufundowała również nagrody dla pozostałych laureatów.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała również nagrodę – niespodziankę. Laureaci konkursu zostali zaproszeni 31.05. 2016 r. na Konferencję Metodyczną „Cyberuzależnienie – zjawisko i uwarunkowanie technologii cyfrowej a rozwój dziecka”, podczas której rozdane zostaną opublikowane w formie broszury edukacyjnej nagrodzone teksty.

Podsumowaniem uroczystości było krótkie spotkanie z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku – panią Anną Łoszakiewicz, która podzieliła się swoimi refleksjami na temat wysłuchanych prac oraz przekazała kilka bezcennych uwag na temat zagrożeń i dylematów przed jakimi staje współczesna młodzież.