W dniu17 maja 2016 roku odbyła się VIII edycja akcji profilaktyczno – edukacyjnej  pod hasłem „JA jestem OK. TY jesteś OK.” przygotowana przez panie – Ewę Hanulak oraz  Beatę Leską. Jej adresatami byli uczniowie klas IV Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6.  Inicjatywa miała  na celu propagowanie wśród dzieci postawy nieagresywnej, rozwijanie pozytywnego nastawienia wobec innych oraz pokazania, jak należy dbać o najbliższe otoczenie. Działaniom akcji przyświecała także idea promowania społecznie pożądanych wzorców postępowania względem dorosłych i rówieśników, poszanowanie drugiego człowieka oraz rozwijanie tolerancji.  W ramach kampanii odbyły się następujące inicjatywy:

  1. turniej wiedzy:
  • krzyżówka
  • uzupełnianie tekstu
  • „Dobry i zły ludzik”
  • rozsypanka słowna
  • rebusy
  • scenki tematyczne
  1. konkurs plastyczny

Klasy prezentowały się także w kategorii „Najlepszy doping”.

Uczniowie skrzętnie zbierali punkty w powyższych  przedsięwzięciach. Z uwagi na wyrównany poziom obu klas,  Jury postanowiło przyznać, pierwszy raz w historii trwania akcji dwa I miejsca ex aequo. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Ewa Hanulak i Beata Leska