ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
_______________________________________________________________

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
_____________________________________________________________________

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                01 września 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                23 – 31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe                                                                            16  – 29 stycznia 2017r.

Zakończenie I semestru                                                           13 stycznia 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                13 – 18 kwietnia 2017r.

Egzamin gimnazjalny

Piknik rodzinny                                                                           26 maja 2017r.

Zakończenie roku szkolnego(w tym PG)                                 23 czerwca 2017r.

_____________________________________________________________________

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

_____________________________________________________________________

RP organizacyjna                                                                              30 sierpnia 2016r.

RP zatwierdzająca dokumentację                                                  13 września 2016r.

RP szkoleniowa                                                                                 październik

RP szkoleniowa                                                                                listopad

RP klasyfikacyjna                                                                             10 stycznia 2017r.

RP podsumowująca                                                                          07 lutego 2017r.

RP szkoleniowa                                                                                 luty

RP klasyfikacyjna

RP podsumowująca

zakończenie  kl. III PG uroczyste

_____________________________________________________________________

ZEBRANIA Z RODZICAMI
_____________________________________________________________________

Wrzesień – spotkanie organizacyjne/wywiadówka                          06 września 2016r.

Listopad – wywiadówka                                                                          08 listopada 2016r.

Styczeń – wywiadówka – informacja o proponowanych ocenach   03 stycznia 2017r.

Marzec – wywiadówka                                                                              17 marca 2017r.

Kwiecień – wywiadówka                                                                          28 marca  2017r.

Maj – wywiadówka – informacja o proponowanych ocenach           23 maja 2017r.