Szkolny Klub Wolontariatu

„Pomaganie jest fajne:)”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

10.10.2016r miała miejsce inauguracja działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Powstał on z inicjatywy nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły.
Czym jest wolontariat?
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariat szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne.
Poprzez wolontariat chcemy propagować postawę szacunku, otwartości oraz tolerancji wobec drugiego człowieka. Stworzyć okazje do znalezienia autorytetów i budowania świata wartości- tak ważnych procesów w życiu młodego człowieka. Chcemy, aby wolontariat pomógł w rozwijaniu zainteresowań oraz talentów naszych uczniów. Aby umożliwiał spędzanie wolnego czasu w ciekawy, twórczy, wartościowy sposób. Wierzymy, że podejmowana przez uczniów aktywność wpłynie pozytywnie na rozwój ich osobowości.
Oferta uczestnictwa w Szkolnym Klubie Wolontariatu skierowana jest do uczniów klas IV-VI PSP oraz I-III PG. Wolontariuszem może zostać każdy, kto czuje chęć pomagania innym. Aktywność ta ma mieć charakter dobrowolny i bezinteresowny.
O kolejnych etapach funkcjonowania Klubu, planowanych akcjach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do aktywnego udziału w SKW.

Opiekunami SKW są panie: Anna Witkowska-Ozga
Agnieszka Grudniewska
Ewa Hanulak

sony-xperia-m2-805