Pani Ewa Jaremek zaprezentowała uczniom kl. Ib „Jesienny koncert na skrzypce”. Dzieci wysłuchały kilku utworów: „Oda do radości” – Ludwiga van Beethovena, sonata Franciszka Schuberta. Pięknie brzmiały też kompozycje muzyki popularnej. Po koncercie była ciekawa gawęda o skrzypcach.  Dziękujemy!

Wychowawczyni – p. Małgorzata Szymczak