Nasza szkoła uczestniczyła w konkursie plastycznym organizownym przez I LO w Radomsku. Konkurs przeprowadzony został ramach projektu „Stawiamy pierwsze kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich” na interpretacje plastyczną wybranego wiersza Tadeusza Różewicza. Wśród laureatów konkursu znalazła się nasza uczennica Magdalena Kornacka uczennica klasy III gimnazjum zajmując drugie miejsce dzięki swojej poetyckiej rysunkowej pracy plastycznej.

Gratulujemy!!!

Lech Janas

magda-kornacka