98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do przygotowania i zaprezentowania krótkiego montażu słowno – muzycznego p.t. „Droga do niepodległości”, w którym wystąpili uczniowie klas III c i III d.

Uczniowie w podniosły sposób przedstawili najważniejsze wydarzenia historyczne prowadzące Polaków ku wolności. Śpiewali pieśni i recytowali wiersze patriotyczne.

Występ odbył się dwukrotnie w dniu 10 listopada 2016r. i został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną widownię – uczniów klas 0–V z  wychowawcami, nauczycielami sprawującymi opiekę oraz Dyrekcję naszej szkoły.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości jest kolejnym działaniem realizowanego w bieżącym roku szkolnym projektu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”.

Akademię przygotowały panie: Beata Franczyk i Ewa Kawka.