W dniu 25 kwietnia  2017 roku w ZSG nr 4 na hali sportowej w Radomsku odbyła się III Powiatowa Olimpiada Matematyczna. Wzięło w niej udział 106 uczniów z terenu powiatu radomszczańskiego i miasta Radomska.

Celem przedsięwzięcia było;

  • rozwijanie uzdolnień matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu radomszczańskiego,
  • wyszukiwanie młodych talentów matematycznych,
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań,
  • wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce,
  • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji,
  • nawiązanie i rozwijanie współpracy z nauczycielami matematyki ze szkół powiatu radomszczańskiego.

Konkurs obejmował 4 kategorie wiekowe:

I kategoria – klasy II-III szkoły podstawowej,

II kategoria – klasy IV-V szkoły podstawowej,

III kategoria – klasy VI  szkoły podstawowej i I gimnazjum,

IV kategoria – klasy II-III gimnazjum.

Uczniowie zmagali się z zadaniami matematycznymi 60 minut. Potem odbyła się prezentacja multimedialna, którą poprowadził pracownik Politechniki Łódzkiej p. dr K. Kisiel. Jej tematem było: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Patronat nad olimpiadą objęli:

Informujemy, że uroczyste rozstrzygnięcie III Powiatowej Olimpiady Matematycznej oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w sali teatralnej ZSG nr 4 w Radomsku. Laureaci i ich opiekunowie zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie, a wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej szkoły.

Organizatorami olimpiady były: p. J. Miazek, p. G. Szwed, p. M. Smoląg