30 maja wybraliśmy się do Domu Dziecka w Chorzenicach. Nasz wyjazd był podsumowaniem akcji zbiórki różnych produktów dla dzieci z Domu Dziecka.

Na miejscu zostaliśmy serdecznie przyjęci przez podopiecznych oraz wychowawców placówki. Był też słodki poczęstunek, wspólne zabawy i rozmowy.

Dzieciaki z Domu Dziecka były bardzo wdzięczne oraz uradowane naszą wizytą. Również dla nas było to popołudnie pełne wrażeń i wzruszeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję!

Wolontariusze oraz opiekunki SKW