5 czerwca był wyjątkowym dniem dla uczniów klas 3c i 3d. W tym dniu pojechaliśmy na wycieczkę autokarową. Pierwszym punktem było zwiedzanie Parku Etnograficznego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Dzieci zobaczyły miedzy innymi dawną aptekę, dom lekarza z gabinetem, dwór szlachecki i młyny. Dużą atrakcją była lekcja muzealna „Dawne gry i zabawy ruchowe”. Po tych atrakcjach obejrzeliśmy rezerwat geologiczny „Kadzielnia”, czyli miejsce dawnego wypalania wapna. Później wjechaliśmy kolejką na Święty Krzyż gdzie zwiedzaliśmy zespół klasztorny opactwa Benedyktynów, kaplicę Oleśnickich, relikwie Świętego Krzyża oraz podziwialiśmy piękną puszczę jodłową i gołoborze. Zakończeniem wycieczki była wizyta w Zagnańsku gdzie mogliśmy zobaczyć najstarsze drzewo w Polsce – legendarny dąb Bartek.

Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Wycieczkę zorganizowały panie Ewa Kawka i Beata Franczyk a opiekę sprawowały również panie Renata Wojtasik i Katarzyna Sowińska.