W dniu 9 czerwca 2017 r. drużyna chłopców z klasy IIe wzięła udział w Turnieju Sportowym zorganizowanym przez ZSG nr 7 w Radomsku. Zawody przeznaczone były dla uczniów realizujących program „Mały Mistrz”. Głównym celem imprezy sportowej była integracja zawodników z różnych szkół, dlatego uczniowie zostali przydzieleni do różnych drużyn oznaczonych kolorami. Wszyscy startujący wykazali się dużymi umiejętnościami sportowymi. Bezproblemowo poradzili sobie ze wszystkimi konkurencjami. Wzorowo współpracowali z nowo poznanymi uczestnikami turnieju.

Opiekun: Anna Stelmaszczyk