Z prawdziwą radością informujemy, że w naszej szkole powstała „Eko – warsztatownia” – nowoczesna sala do zajęć o profilu przyrodniczym. To efekt starań o dotację w konkursie pod nazwą „Nasza Eko – pracownia”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi w Łodzi.

Sala lekcyjna nr 78 nabrała nowych barw. Została w pełni  zmodernizowana. W trakcie remontu położono podłogę, pomalowano ściany, wymieniono elementy instalacji elektrycznej, pojawiły się nowe meble. Co najważniejsze, dzięki projektowi mogliśmy zakupić tablicę interaktywną, a także inne pomoce multimedialne do wykorzystywania w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i terenowych: wizualizer, cyfrowe laboratoria do przeprowadzania badań i eksperymentów Labdisc. Zakupiono także wiele programów multimedialnych, filmów DVD, modeli anatomicznych, mikroskopy. Bardzo cieszymy się z defibrylatora szkoleniowego i przyrządów do prowadzenia warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W nowej sali lekcyjnej, z ciekawymi pomocami realizacja naszego programu prozdrowotnego i proekologicznego „Alfabet zdrowego człowieka” i projektu edukacyjnego „Eko – detektywi” będzie prawdziwą frajdą!

Dzięki nowoczesnym pomocom edukacyjnym uczniowie będą mogli nabywać wiedzę i umiejętności, poszerzać swoje zainteresowania z dziedziny ekologii, biologii, chemii i fizyki. A dzięki nowemu akwarium nasze żółwie czerwonolice mają imponujący nowy, duży dom.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 54 554 złotych, a dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 35 000 złotych.