W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Radomsku zostali objęci Edukacyjnym Programem Stypendialnym Skrzydła pod patronatem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Program ten służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki  z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.