W czwartek 11 stycznia uczniowie klas I-IV naszej szkoły spotkali się z lekarzami, państwem Katarzyną i Pawłem Orzechowskimi. Zaproszeni goście przygotowali dla uczniów prezentację „Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak bardzo szkodliwy jest smog dla zdrowia ludzi, rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci. Uczniowie poznali również sposoby zabezpieczania się przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza i zasady postępowania w czasie alertów smogowych.

W drugiej części spotkania pracownik Starostwa Powiatowego pani Justyna Tarnacka zapoznała nas z projektem realizowanym przez Starostwo „Radomszczański nie dymi”. Pani Tarnacka rozmawiała z dziećmi o tym, w jaki sposób powstaje smog i co może zrobić każdy z nas, aby dbać o czyste powietrze w naszym mieście.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od zaproszonych gości materiały edukacyjne.

Działanie zrealizowane w ramach programu „Strażnicy czystego powietrza”.

Patronat nad programem objęli: Prezydenta Miasta Radomska, Gazeta Radomszczańska, Pomiędzy Stronami, NTL.

Dodatkowego wsparcia finansowego na realizację programu udzielili: ARDAGH GROUP Radomsko, Właściciele Zakładu Wytwarzania Oklein –  państwo Janusz Kędra i Iwona Kędra, Radomsko ul. Spacerowa 186.

Program realizują: Elżbieta Kaczmarczyk, Ewa Kawka, Agata Kossek, Renata Wojtasik