Mózgi na start”

W grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r. realizowany był w naszej szkole innowacyjny projekt pod hasłem „Mózgi na start”. Adresowany był do uczniów klas VII i ich rodziców. Odbył się w ramach działań „Alfabetu zdrowego człowieka”.

Celem tej inicjatywy było:

  • podniesienie umiejętności uczniów w zakresie planowania samodzielnej nauki w domu,

  • zwiększenie skuteczności procesu nauki własnej,

  • zdobycie wiedzy na temat czynników wspomagających pracę mózgu

  • nauka mnemotechnik wspierających procesy pamięciowe,

  • poznanie dominującej u siebie modalności zmysłowej przez uczniów,

  • zwiększenie odpowiedzialności młodzieży za swoja naukę, zdobywanie i przyswajanie wiedzy,

  • wspieranie rodziców w odpowiedzialnych i konstruktywnym towarzyszeniu własnym dzieciom w procesie uczenia się w domu.

Projekt realizowany był dwutorowo. Młodzież uczestniczyła w 2-częściowych zajęciach. Dla rodziców zorganizowane zostało spotkanie z psychologiem.

Inicjatywa ta zorganizowana została przez panią Ewę Hanulak – psychologa szkolnego, a zrealizowana dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku.