W dniu 4 stycznia 2018 odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące organizacji pracy nauczycieli w ramach programu „Aktywna tablica”. Biorą w nim udział pracownicy następujących szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9.

Koordynatorem prac zespołu w naszej szkole jest Pani Jolanta Miazek.

Ustalono terminy spotkań koordynatorów z poszczególnych szkół:

13.02. 2018, godzina 14.30 – PSP nr 6

15.05. 2018 godzina 14. 30 – PSP nr 1

22 maja 2018 o godzinie 11.00  w PSP nr 1 odbędzie spotkanie dyrektorów szkół w celu wstępnego podsumowania realizacji programu.

ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY

W naszej szkole działa zespół samokształceniowy w następującym składzie:

Jolanta Miazek- przewodnicząca

Małgorzata Jasak

Elżbieta Kaczmarczyk

Agata Kossek

Grażyna Szwed

Żaneta Śliwiok

Monika Hołdyk

Zadania zespołu:

  1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK
  2. Opracowywanie scenariuszy zajęć
  3. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków
  4. Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu do dnia 20 maja 2018