23 stycznia 2018 r. członkowie Klubu Młodego Ekologa z klasy III d oraz uczniowie klasy I a PSP 6  mieli okazję przeprowadzić szereg ciekawych doświadczeń, które pokazały jak zachowuje się smog w mieście, co to jest powietrze , jakie ma znaczenie w życiu człowieka, dlaczego nie możemy „wdmuchnąć” papierowej kulki do pustej butelki? Te i inne ciekawe zadania wykonywali w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, pracując pod kierunkiem edukatora tej placówki. Na zakończenie warsztatów przeprowadzono krótki test sprawdzający wiedzę uczestników dotyczącą powietrza, jego zanieczyszczeń i postępowania w czasie smogu. Nasi uczniowie wypadli wspaniale. Gratulacje!

Działanie zrealizowane w ramach programu „Strażnicy czystego powietrza”.

Program objęli patronatem  Prezydent Miasta Radomska, Gazeta Radomszczańska, Pomiędzy Stronami, NTL.

Wsparcia finansowego na realizację programu udzielili: ARDAGH GROUP Radomsko, Właściciele Zakładu Wytwarzania Oklein –  państwo Janusz Kędra i Iwona Kędra Radomsko ul. Spacerowa 186.