Z inicjatywy logopedy szkolnego w naszej szkole odbyły się zajęcia z arteterapii dla klas I i II, przeprowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku. Celem zajęć było stymulowanie twórczego myślenia, rozbudzanie wyobraźni dziecięcej oraz integracja grupy i wspólne spędzanie czasu podczas pracy twórczej. Działania plastyczne dzieci wyzwalały ich kreatywne myślenie oraz sprawiły im dużo radości, dlatego chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

M. Mentek