„Jedno słowo – kilka znaczeń”
W styczniu uczniowie klas lll wzięli udział w szkolnym logopedycznym konkursie plastycznym pt. „Jedno słowo – kilka znaczeń”. Celem konkursu było rozbudzanie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych. Prace były bardzo różnorodne i ciekawe. Uczniowie włożyli w swoje dzieła niewątpliwie dużo pracy. Efekty wysiłków oceniło jury wybierając laureatów konkursu w każdej klasie.

Klasa llla
I miejsce Wiktoria Majak
ll miejsce Nicole Sadowska
lll miejsce Vanessa Kempa

Klasa lllb
l miejsce Maja Dynus
ll miejsce Sandra Bus

Klasa lllc
l miejsce Oliwier Powroźnik
ll miejsce Michalina Smyk
lll miejsce Nikola Białek

Klasa llld
l miejsce Wiktoria Warda
ll miejsce Zofia Frankowska
lll miejsce Iwo Daros

Klasa llle
l miejsce Igor Kaczmarczyk
ll miejsce Miłosz Piasecki
lll miejsce Dominik Pichit

Nagrodzone prace można obejrzeć na tablicy szkolnej przy gabinecie logopedycznym. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
M. Mentek