13.02.2018 r. godz. 1430 odbyło się spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica.

Uczestnicy:

– Jolanta Miazek PSP nr 6

– Michał Wolski PSP nr 5

– Joanna Grabna PSP nr 3

– Alicja Wyrfel-Grzegorczyk PSP Kobiele Wielkie

– Katarzyna Gładkowska PSP Kobiele Wielkie

– Ewa Nowicka PSP nr 1

– Elżbieta Stępnicka PSP nr 7

– Maria Kępa PSP nr 4

Przebieg spotkania:

   1. Wymiana kontaktów do współpracy.
   2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania
   3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracyw międzyszkolnej sieci szkół ( dobre praktyki )
   4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowaniaTIK w nauczaniu.