Jak miasto walczy ze smogiem? Czym palić by nie zanieczyszczać powietrza? Czym Pan, Panie Prezydencie pali w piecu? Ile drzew zasadzono w naszym mieście? To tylko niektóre pytania jakie prezydentowi Jarosławowi Ferencowi zadali uczniowie klasy I A i III D naszej szkoły zrzeszeni w Klubie Młodego Ekologa.

Podczas spotkania z prezydentem Jarosławem Ferencem, przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Więckiem oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Marzanną Proszowską, dzieci zadawały pytania związane z ekologią i dobrymi praktykami, mającymi chronić środowisko naturalne. Uczniowie pytali m.in. o to, czym palić w piecu, by nie powodować smogu, o sposoby jego ograniczania czy nowoczesne systemy ogrzewania mieszkań. Pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ochrony zadawali również napotkanym mieszkańcom Radomska.

Wizyta w magistracie odbyła się w ramach programu „Strażnicy czystego powietrza” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 w Radomsku. Koordynatorkami programu są: Elżbieta Kaczmarczyk, Ewa Kawka, Agata Kossek i Renata Wojtasik.