W dniu 19 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy 3a uczestniczyli w imprezie integracyjnej Bieg „Niebieska mila”. Jej celem była integracja uczniów szkół podstawowych z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. Bieg i wspólne zabawy zamykały VI Radomszczańskie Dni Autyzmu.

Wszyscy uczniowie klasy 3a ukończyli bieg i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Potem spędzili czas na zabawach przy muzyce i grach sportowych.

Wychowawca klasy: M. Smoląg