„Wyrazowy zawrót głowy”

W maju uczniowie klas II wzięli udział w Szkolnym Logopedycznym Konkursie Plastycznym pt. „Wyrazowy zawrót głowy”. Celem konkursu było utrwalenie pisowni wyrazów, doskonalenie umiejętności poprawnego wymawiania trudnych wyrazów oraz kształtowanie i rozbudzanie twórczości plastycznej i wyobraźni.

Prace były bardzo ciekawe i różnorodne. Uczestnicy włożyli w swoje dzieła niewątpliwie dużo pracy. Efekty wysiłków oceniło jury wybierając laureatów konkursu w każdej klasie:

Klasa IIa

I miejsce – Nikola Poteralska

II miejsce – Igor Kruszewski

III miejsce – Lena Misztalska

Wyróżnienie – Hubert Ciupiński

Klasa IIb

I miejsce – Julia Matyjaszczyk

II miejsce – Wiktoria Sikora

III miejsce – Kacper Proszowski

Wyróżnienie – Agata Matyja

Nagrodzone prace można obejrzeć na tablicy szkolnej przy gabinecie logopedycznym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

M. Mentek