W okresie luty – maj 2018r realizowany był w naszej szkole Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”. Jego odbiorcami byli uczniowie klas IV i V wraz z rodzicami. Organizatorem projektu był Urząd Miasta Radomsko. Na terenie szkoły rolę koordynatora pełniła pani psycholog Ewa Hanulak.

Cele programu:

  • opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie sięgają po raz pierwszy po alkohol (inicjacji alkoholowej),

  • zmniejszenie spożycia alkoholi wśród nastolatków, którzy już próbowali pić.

Podczas godzin wychowawczych uczniowie uczestniczyli w zajęciach, do których otrzymali niezbędne materiały. Każde z dzieci miało wraz z rodzicami utworzyć Drużynę Domowych Detektywów, realizując tym samych drugą część programu w swoich domach. We wszystkich klasach wytypowani zostali Liderzy, którzy zostali przez swoich wychowawców odpowiednio przeszkoleni do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

Zwieńczeniem całego projektu był „Poranek Jasia i Małgosi”. W spotkaniu tym uczestniczyli wszyscy uczniowie, wychowawcy oraz zaproszeni rodzice. Dzieci prezentowały prace, stanowiące efekt wielotygodniowej pracy, prowadzili zabawy dla rodziców, przygotowali wernisaż prac, poświęconych zagadnieniom dotyczącym profilaktyki sięgania po alkohol przez młodych ludzi.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim rodzicom za duże zaangażowanie w realizacje programu.

Wychowawcy klas IV oraz V

Koordynator programu