14 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie programu edukacji ekologicznej „Strażnicy czystego powietrza” realizowanego w roku szk. 2017/18. Z tej okazji w szkole gościliśmy panią Małgorzatę Krupską – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury, panią Marzannę Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, panią Wiolettę Bojdo – Redaktor Naczelną Gazety „Pomiędzy Stronami” oraz laureatów konkursów ze szkół powiatu radomszczańskiego. W uroczystości uczestniczyli również  uczniowie z klas I-IV PSP nr 6, którzy realizowali założenia programu „Strażnicy czystego powietrza”.

Członkowie Klubu Młodego Ekologa z kl. III B przypomnieli zebranym na uroczystości działania zrealizowane w ramach programu. Gromkimi brawami nagradzano laureatów konkursów odbierających nagrody. Nie zabrakło również podziękowań skierowanych do wszystkich, którzy pomogli w realizacji programu. Uroczystość uświetniła inscenizacja „SOS dla Ziemi”, w której i uczniowie z klasy I A i IV C przypominali ludziom o tym, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich by nasza planeta pozostawała wciąż piękna. Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać listu napisanego przez dzieci do Prezydenta Miasta Radomska, w którym proszą o troskę w zachowaniu czystego powietrza. Spotkanie zakończyła piękna piosenka w wykonaniu uczennicy z klasy III E.

Uroczystość została zorganizowana przez realizatorów programu „Strażnicy czystego powietrza”: Elżbietę Kaczmarczyk, Ewę Kawkę, Agatę Kossek, Renatę Wojtasik

Zdjęcia z uroczystości można oglądać na stronie www.pulsradomska.pl