W dniach 12 i 15 X klasy „0”, 1b, 2a oraz 3b uczestniczyły w lekcji profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk. Po przypomnieniu zasad jak i kiedy myjemy ręce dzieci wykonały plakat. Zajęcia poprowadziła pielęgniarka szkolna.