Informujemy, że w dniu 18 lutego 2019 r. rozpoczynamy nabór uczniów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów 15 marca 2019 r.

Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.


Prosimy o dostarczanie kompletu niezbędnych dokumentów

Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Radomsko

Pliki do pobrania

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja – informacja dla rodziców – PRZEDSZKOLA ZERÓWKI

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego

PSP nr 6

Rekrutacja – informacja dla rodziców – klasa I PSP

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z obwodu

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu

Pozostałe załączniki:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Oświadczenie 5

Oświadczenie 6