Wsparcie dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomsku

  • podsumowanie akcji „PODAJ ŁAPĘ”-

Podobnie jak w ubiegłym roku, Szkolny Klub Wolontariatu „Pomaganie jest fajne” wsparł naszych braci mniejszych zamieszkujących w schronisku. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i akcesoriów dla psów i kotów. W piątek 14 czerwca udaliśmy się z wizytą do schroniska, celem przekazania darów. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci, za co serdecznie dziękujemy pani Basi. Odwiedziliśmy także naszego adopcyjnego pieska Piastowską, która mimo sędziwego wieku ma się całkiem dobrze.

W tym miejscu pragniemy podziękować (w imieniu swoim oraz pracowników schroniska) wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, którzy włączyli się w naszą akcję.

Dziękujemy także pani Ewie i pani Beacie, bez których zbieranie opisanych wyżej produktów byłoby bardzo trudne.

Opiekunki SKW

Ewa Hanulak

Joanna Nitecka