Z wielką radością informujemy, iż przy naszej szkole powstanie ogród dydaktyczny „Cztery pory roku”.

W ramach projektu zaplanowano założenie ogrodu warzywno – owocowego, stworzenie rabat kwiatowych i zasadzenie roślin wieloletnich, utworzenie ogrodu skalnego z kaskadą wodną i oczkiem wodnym, ścieżkę sensoryczną, wybudowanie wiaty dydaktycznej i ulokowanie pomocy dydaktycznych, takich, jak: zegar słoneczny czy stacja meteorologiczna.

Wartość przyznanego dofinansowania  z WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 50 000 złotych.