1 marca. obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach jego obchodów, w naszej szkole został zorganizowany konkurs historyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, składający z dwóch kategorii.

Plastycznej, w której zadaniem uczniów było przedstawienie wybranej postaci Żołnierza Wyklętego.

Wiedzowej, zadaniem uczniów było wykazanie się wiedzą na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego i życia Stanisława Sojczyńskiego.

Konkursy miały na celu :

  • Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2021).
  • Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
  • Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
  • Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

    Prace plastyczne, które napłynęły na konkurs