Klub Sportowy MET-PRIM Volley Radomsko oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku, zawarły porozumienie, na mocy którego podejmują współpracę polegającą na objęciu patronatem sportowym całej placówki, a w szczególności klasy IV.  Jej celem jest szkolenie dzieci w klasach IV-VI, ich rozwój fizyczny oraz sportowy.