Świetlica szkolna działa w godzinach 7.15-16.30 od poniedziałku do piątku.

Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/22 mogą uczęszczać dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują.

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

-karty zgłoszeniowej

-upoważnienia do odbioru dziecka przez inne osoby.

Dokumenty te należy jak najszybciej (tj. do 3 września 2021) włożyć do koperty i wrzucić do oznaczonych skrzyń, które znajdują się przy wejściu do szatni lub przy głównym wejściu do szkoły.

Zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców prosimy o włożenie do koperty i wrzucenie do oznaczonych skrzyń najpóźniej do dnia 15 września 2021r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych