W bieżącym roku zrealizowaliśmy temat

1. Praca w ogrodzie – pielenie chwastów, porządkowanie grządek.
2. Rozpoznawanie drzew, krzewów i kwiatów kwitnących jesienią.
3. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem naturalnego toru przeszkód. Zabawy wspierające integrację sensoryczną.
4. Warstwowa budowa lasu.
5. Co widzę, co słyszę, co czuję, czego dotykam – zajęcia wspierające rozwój zmysłów.

Ewa Kawka