W naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany projekt edukacyjny „TWOJA I MOJA HISTORIA – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” adresowany do uczniów na wszystkich poziomach edukacji.

Organizatorami projektu są:

Katarzyna Sowińska – nauczyciel historii;

Beata Franczyk – nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Udział w projekcie biorą również nauczyciele historii i języka polskiego w poszczególnych klasach.

CELE PROJEKTU:

poszerzenie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polskich;

-zapoznanie z sylwetkami wielkich Polaków;

-rozbudzenie uczuć patriotycznych, świadomości narodowej i lokalnej;

-wzmocnienie więzi międzypokoleniowej;

-umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i samodzielnego zdobywania wiedzy;

oparcie się na działalności poznawczej ucznia;

-wpływanie uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu nauczania;

-poszerzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów;

-wykształcenie potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach małej i dużej Ojczyzny;

-uświadomienie uczniom ich tożsamości narodowej i lokalnej.

PROJEKT OBEJMUJE:

udział uczniów w lekcjach muzealnych;

– wycieczki do Muzeum Regionalnego w Radomsku;

wycieczki ulicami Radomska;

-konkurs plastyczny „Kalendarz historyczny” klasy 7 i 8;

– konkurs plastyczny „Zapomniane zabytki ziemi radomszczańskiej” klasy 1- 8;

– konkurs plastyczny „Powstańcy44- Pamiętamy” klasy 7-8;

konkurs literacki „Kartka z powstania warszawskiego” klasy 8;

– konkurs fotograficzny „Miejsca pamięci narodowej na ziemi radomszczańskiej” klasy 5-8;

konkurs wiedzowy” Radomsko- moje miasto, moje dziedzictwo klasy” 3-8;

konkurs wiedzowy „Od rozbiorów do niepodległości” klasy 7-8;

– konkurs wiedzowy „Znam i szanuję symbole narodowe” klasy 3-6;

– konkurs wiedzowy „Stanisław Sojczyński Warszyc i KWP” klasy 7-8;

– konkurs plastyczny „Legendy polskie” klasy 1-4;

– konkurs plastyczny „Pozdrowienia z Radomska- pocztówka” 1-7;

– konkurs wiedzowy „Wrzesień 1939” klasy 8;

– konkurs wiedzowy „Wielcy Polacy” klasy 5-8.