Miło nam poinformować, że konkurs plastyczny Powstańcy 44- Pamiętamy adresowany do uczniów klas VII i VIII, zorganizowany w ramach projektu Twoja i Moja historia – Ocalić od zapomnienia został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było:

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z historią Polski

  • Upamiętnienie rocznicy Powstania Warszawskiego
  • Kształtowanie patriotyzmu i szacunku do bohaterskiego czynu powstańców warszawskich
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i umacnianie poczucia tożsamości narodowej.
  • Ukazywanie związku historii z życiem współczesnego człowieka.
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
  • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz uzdolnień plastycznych uczestników.
  • Promowanie talentów.

Wyniki konkursu.


I kategoria – rysunek:
I miejsce – Józef Bartnik kl. 8c.
II miejsce – Zuzanna Ościk kl. 7b.
III miejsce – Dominika Bareła kl. 8d.
Wyróżnienia otrzymali Mikołaj Cyniak kl. 7d i Kinga Kociołek kl. 8a.


II kategoria – kolaż:
I miejsce Anna Sowińska kl.8b.
II miejsce Nikola Kwarta kl. 8c.
III miejsce nie zostało przyznane.
Wyróżnienia otrzymały Zofia Witas kl. 8a i Wiktoria Krakowiecka kl. 8a.

Konkurs rozstrzygało jury w składzie:
Kinga Łańcuchowska – nauczyciel techniki
Renata Wojtasik – nauczyciel bibliotekarz
Agata Osak – historyk.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Anna Sowińska kl. 8a

Dominika Bareła kl. 8d

Józef Bartnik kl. 8c

Kinga Kociołek kl. 8a

Mikołaj Cyniak kl. 7d

Nikola Kwarta kl. 8c

Wiktoria Krakowiecka kl. 8a

Zofia Witas kl. 8a

Zuzanna Ościk kl. 7b