W kwietniu obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w którym upamiętniamy polskich żołnierzy, przedstawicieli służb mundurowych oraz urzędników, naukowców, ludzi kultury i sztuki, lekarzy, nauczycieli, prawników wziętych do niewoli jesienią 1939 r., po agresji ZSRR na Polskę. Zostali oni bestialsko zamordowani przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku..
Po II wojnie światowej, kiedy Polska znalazła się w strefie wpływów radzieckich, zbrodnia była tuszowana, a jej ofiary miały być zapomniane. W wolnej Polsce, w 2007 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w 1943 roku Niemcy opublikowali informację o odkryciu na terenie ZSRS masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
13 kwietnia b.r. poczet sztandarowy reprezentujący społeczność naszej szkoły uczestniczył w miejskich obchodach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. W intencji pomordowanych na Wschodzie radomszczan odprawiona została msza święta, odczytano apel poległych przy tablicach epitafijnych na Starym Cmentarzu, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

https://radomsko24.pl/w-radomsku-upamietniono-ofiary-katynia-33230