Akcja Szkolnego Klubu Wolontariatu pt. „Przerwa z książką”

W marcu Szkolny Klub Wolontariatu był organizatorem akcji pt. „Przerwa z książką”. Nasze wolontariuszki regularnie odwiedzały uczniów klas I-III podczas przerw międzylekcyjnych i czytały im wiersze, baśnie, bajki a także lektury edukacji wczesnoszkolnej. Młodsi koledzy i koleżanki z uwagą i zaciekawieniem słuchali naszych wolontariuszek.

Klasy, które wzięły udział w akcji to: Ia, IIa, IIIa, IIIb, IIIc.

Mamy nadzieję, że spodobała Wam się nasza inicjatywa i w przyszłym roku również zaprosicie nas na swoje przerwy. Oczywiście, przerwy z książką:)

SKW