INSTA.LING- THE EFFECTIVE WAY OF LEARNING ENGLISH” to tytuł innowacji pedagogicznej z języka angielskiego realizowanej w klasie 8b od października zeszłego roku.

Innowacja ta ma na celu efektywną naukę angielskich słówek i wyrażeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych, jakimi są platforma i program Insta.Ling. Innowacja ta ma również zachęcać i motywować uczniów do skutecznej, opartej na uczniowskiej autonomii nauki słownictwa.

Uczniowie klasy 8b codziennie za pomocą programu Insta.Ling (https://instaling.pl/) wykonują jedną sesję nauki, która trwa około 5 minut. Raz w tygodniu na lekcji omawiamy postępy uczniów oraz ich ewentualne trudności.

Za nami już 3 miesiące pracy z programem i obserwuję, że Insta.Ling naprawdę działa, pomaga uczniom w nauce języka angielskiego. Mam także nadzieję, że innowacja ta pomoże w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty, który już niebawem.

Anna Witkowska-Ozga