25 stycznia w naszej szkole odbył się wieczór poezji zimowej pt. ,,Wiersze nie tylko zimowe’’. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – poeci ze Stowarzyszenia Literackiego ,,Ponad’’ oraz uczniowie, rodzice i dziadkowie. W wykonaniu artystów usłyszeliśmy piękne autorskie wiersze, które zachwyciły prostotą i głębią jednocześnie. Prezentację twórczości poetów, urozmaiciły dzieci śpiewem, tańcem, a także występami recytatorskimi. Sala teatralna była cała wypełniona publicznością, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. Na zakończenie uczniowie wręczyli zaproszonym gościom, wykonane przez siebie upominki. Spotkanie przebiegło w przemiłej atmosferze i dostarczyło wiele niezapomnianych wrażeń. Wszyscy zgodnie zadeklarowali chęć kontynuacji takich wieczorów poetyckich.
Organizatorzy: Ewa Majchrzak i Beata Nowak