W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku funkcjonują następujące oddziały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Władysława Broniewskiego w Radomsku:

 • Oddział przedszkolny – I oddział
 • Klasa I – 4 oddziały
 • Klasa II – 3 oddziały
 • Klasa III – 2 oddziały
 • Klasa IV – 4 oddziały
 • Klasa V – 3 oddziały
 • Klasa VI – 2 oddziały
 • Klasa VII – 2 oddziały
 • Klasa VIII – 5 oddziałów
0
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Radomsku

Od 1988 roku mieścimy się przy ul. Św. J. Królowej 20 w nowym budynku podzielonym na dwa segmenty:

 • jeden dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • drugi dla klas IV-VIII

Dysponujemy wspaniałą bazą:

 • halą sportową największą i najnowocześniejszą w mieście
 • boiskiem do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, bieżnią, skocznią i rzutnią
 • dwoma pracowniami komputerowymi z 25 komputerami ze stałym dostępem do Internetu, w dwóch pracowniach zamontowano projektor multimedialny
 • 22 pracowniami przedmiotowymi (kształcenia zintegrowanego, polonistycznymi, germanistycznymi, matematycznymi, biologicznymi, plastyczną i historyczną)
 • salą widowiskowo – teatralną
 • nowoczesną pracownię językową dysponującą tablicą multimedialną i odrębnymi stanowiskami dla ucznia
 • Centrum Informacji Multimedialnej w skład którego wchodzą 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki
 • salą dla klas zerowych
 • nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych uczniów
 • gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa i pedagoga korekcyjnego
 • świetlicą, przestronną stołówką i kuchnią
 • bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią
 • oddzielnymi szatniami dla poszczególnych klas

Jako jedyna szkoła w mieście posiadamy gabinet  pomocy przedmedycznej

Zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.
Już od I klasy szkoły podstawowej tworzone są klasy z rozszerzonym programem w-f. Dzieci mogą korzystać z nauki pływania. Przy placówce działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oraz Miejski Klub Sportowy „WIKING”, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy w mieście, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzono w bieżącym roku szkolnym także dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, zajęcia językowe oraz zajęcia artystyczne i taneczne.
Już najmłodsi uczniowie mogą wykazać się talentem aktorskim w teatrzyku „Joguś” prowadzonym dla klas I-III. Funkcjonują również koła teatralne dla klas IV-VI i gimnazjum.
W Publicznym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego.
informatyczne, historyczne, matematyczne, geograficzne, plastyczne, edukacji regionalnej oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
Pomocą wychowankom i ich rodzicom służą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, pedagog korekcyjny oraz wychowawcy. Szczególną opieką otaczamy naszych najmłodszych milusińskich z klas „0”.
Tu również odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, gry i zabawy, a nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji.

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele pracujący w naszej szkole to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy doskonale potrafią komunikować się z uczniami. Z ogromnym zaangażowaniem realizują misję związaną z kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży.

Wojciech Grajkowski

Dyrektor

Agata Piętka

Wicedyrektor

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wspaniała młodzież, którą nauczamy oraz wykorzystywane w przez kadrę dydaktyczną efektywne metody kształcenia powodują, iż możemy poszczycić się wieloma sukcesami naszych wychowanków

W roku 1956 koło dramatyczne zdobywa I miejsce w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, a II miejsce w eliminacjach centralnych
Uczeń Jan Sapis zajął I miejsce w zawodach wojewódzkich w biegu na 1000m
 • I miejsce w tenisie stołowym w rejonie zajmuje drużyna chłopców i dziewcząt – opiekun D. Zatoń
 • I miejsce za przygotowanie do turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” – opiekun B Albrych
 • Spółdzielnia Uczniowska „Sezam” zajmuje II miejsce w Konkursie „Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska” – opiekun M. Dobosz
 • Drużyna szkoły zajmuje II miejsce w zawodach rejonowych piłki nożnej – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Małgorzata Oziembała na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajęła I miejsce – opiekun D. Zatoń
Drużyna szkolna zajmuje I miejsce w zawodach rejonowych – piłka nożna, oraz II miejsce – piłka ręczna – opiekun M. Sobczyk
 • Drużyna piłki nożnej klas V – VI w zawodach rejonowych zajmuje I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • I miejsce w Konkursie „Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej i przysposobienia Obronnego” – opiekun B. Albrych
 • Uczeń Przemysław Nowak na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajął I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Ewa Błoch zakwalifikowała się do Konkursu Polonistycznego na szczebel wojewódzki, gdzie zajęła II miejsce – opiekun A. Pichit
Uczeń Paweł Kaczmarczyk zakwalifikował się do wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego – opiekun U. Kurek
Uczennica Anna Starostka została laureatką Konkursu Polonistycznego – opiekun A. Pichit
Uczniowie Adam Grodek i Arkadiusz Matyjaszczyk na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym (Zielona Góra) zajęli VI miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Udział w IX międzynarodowym biennale grafiki dla dzieci i młodzieży – prace naszych uczniów zostały wyróżnione – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim – opiekun D. Zawadzka
 • W konkursie matematycznym uczniowie Kołda Dominik i Kubasiak Magdalena zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. M. Kubasiak została laureatem – opiekun Lidia Zygma-Jaworska i M. Piotrowska
 • Nasi uczniowie wyróżnili się w Konkursach plastycznych „Kolorowy i wesoły jest nasz świat”. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” uczniowie naszej szkoły zajęli w eliminacjach wojewódzkich II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Jesień – Hiszpania” II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Drużyna pływaków naszej szkoły w 1994r była najlepsza na terenie miasta – opiekun T. Rogoziński
 • Drużyna chłopców zajęła I miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego, a drużyna dziewcząt III miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • Uczennice: Wiecha Dominika – opiekun E. Kędra oraz Ewelina Michałowska – opiekun A. Bałwas
  zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich Konkursu ortograficznego klas III
 • W Konkursie „Czy znasz Konwencję o Prawach Dziecka” uczennica naszej szkoły Magdalena Nowacka została finalistą – opiekun M. Kotlicka
 • W konkursie matematycznym uczeń Dominik Kołda został laureatem eliminacji wojewódzkich – opiekun Maria Piotrowska
 • W konkursie polonistycznym uczennica Marta Mirowska zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun A. Piętka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim makroregionu, a Marta Kucharska zajmuje III miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu rejonowym – opiekun D. Zawadzka
 • Również zespół muzyczny i solistka Marta Sadowska zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich „Tomaszowskiej Wiosny” – opiekun E. Kawka
 • W sztafetowych zawodach wojewódzkich w pływaniu Szkół Podstawowych nasza drużyna zajęła II miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • W Mistrzostwach Wojewódzkich w Pływaniu
  sztafety chłopców 10 x 25 zajęły I miejsce
  sztafety chłopców 8 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 10 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 8 x 25 zajęły II miejsce
  opiekun T. Rogoziński
 • Makroregionalne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w sztafetach pływackich klas VII – VIII – I miejsce sztafeta chłopców i dziewcząt – opiekun T. Rogoziński
 • W III Konkursie Ortograficznym klas III uczennica Joanna Sekuła zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun Z. Kuliś
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Katarzyna Zawadzka i Marta Kucharska – opiekun D. Zawadzka
 • Konkurs Polonistyczny – do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Sylwia Rudek – opiekun A. Wawrzonek
 • W Konkursie plastycznym – „Andersen mniej znany” praca ucznia Olgierda Sroczyńskiego otrzymała wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • W Konkursie muzycznym „Tomaszowska Wiosna” zespół naszej szkoły dostał wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun E. Kawka i J. Bronowska
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Błażej Sadowski i Łukasz Rak – opiekun Ż. Śliwiok
 • W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Przedborzu pt. „Spotkanie z poezją M. Konopnickiej” uczennica Katarzyna Zawadzka dostała wyróżnienie – opiekun D. Zawadzka
 • Uczennica Marta Kucharska – zajęła I miejsce w eliminacjach regionalnych „Regionalnego Konkursu Recytatorskiego”
 • W Konkursie plastycznym – „Zawsze zielona, zawsze niebieska”- praca Agnieszki Szłyk zakwalifikowała się na mi