W roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku funkcjonują następujące oddziały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Władysława Broniewskiego w Radomsku:

 • Oddział przedszkolny – I oddział
 • Klasa I – 3 oddziały
 • Klasa II – 2 oddziały
 • Klasa III – 4 oddziały
 • Klasa IV – 3 oddziały
 • Klasa V – 2 oddziały
 • Klasa VI – 2 oddziały
 • Klasa VII – 5 oddziałów
 • Klasa VIII – 4 oddziały
0
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Radomsku

Od 1988 roku mieścimy się przy ul. Św. J. Królowej 20 w nowym budynku podzielonym na dwa segmenty:

 • jeden dla uczniów nauczania zintegrowanego
 • drugi dla klas IV-VI i gimnazjum

Dysponujemy wspaniałą bazą:

 • halą sportową największą i najnowocześniejszą w mieście
 • boiskiem do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, bieżnią, skocznią i rzutnią
 • dwoma pracowniami komputerowymi z 25 komputerami ze stałym dostępem do Internetu, w dwóch pracowniach zamontowano projektor multimedialny
 • 22 pracowniami przedmiotowymi (kształcenia zintegrowanego, polonistycznymi, germanistycznymi, matematycznymi, biologicznymi, plastyczną i historyczną)
 • salą widowiskowo – teatralną
 • nowoczesną pracownię językową dysponującą tablicą multimedialną i odrębnymi stanowiskami dla ucznia
 • Centrum Informacji Multimedialnej w skład którego wchodzą 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki
 • salą dla klas zerowych
 • nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych uczniów
 • gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa i pedagoga korekcyjnego
 • świetlicą, przestronną stołówką i kuchnią
 • bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią
 • oddzielnymi szatniami dla poszczególnych klas

Jako jedyna szkoła w mieście posiadamy gabinet  pomocy przedmedycznej

Zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.
Już od I klasy szkoły podstawowej tworzone są klasy z rozszerzonym programem w-f. Dzieci mogą korzystać z nauki pływania. Przy placówce działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oraz Miejski Klub Sportowy „WIKING”, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy w mieście, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzono w bieżącym roku szkolnym także dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, zajęcia językowe oraz zajęcia artystyczne i taneczne.
Już najmłodsi uczniowie mogą wykazać się talentem aktorskim w teatrzyku „Joguś” prowadzonym dla klas I-III. Funkcjonują również koła teatralne dla klas IV-VI i gimnazjum.
W Publicznym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego.
informatyczne, historyczne, matematyczne, geograficzne, plastyczne, edukacji regionalnej oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
Pomocą wychowankom i ich rodzicom służą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, pedagog korekcyjny oraz wychowawcy. Szczególną opieką otaczamy naszych najmłodszych milusińskich z klas „0”.
Tu również odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, gry i zabawy, a nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji.

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele pracujący w naszej szkole to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy doskonale potrafią komunikować się z uczniami. Z ogromnym zaangażowaniem realizują misję związaną z kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży.

Wojciech Grajkowski

Dyrektor

Agata Piętka

Wicedyrektor

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wspaniała młodzież, którą nauczamy oraz wykorzystywane w przez kadrę dydaktyczną efektywne metody kształcenia powodują, iż możemy poszczycić się wieloma sukcesami naszych wychowanków

W roku 1956 koło dramatyczne zdobywa I miejsce w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, a II miejsce w eliminacjach centralnych
Uczeń Jan Sapis zajął I miejsce w zawodach wojewódzkich w biegu na 1000m
 • I miejsce w tenisie stołowym w rejonie zajmuje drużyna chłopców i dziewcząt – opiekun D. Zatoń
 • I miejsce za przygotowanie do turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” – opiekun B Albrych
 • Spółdzielnia Uczniowska „Sezam” zajmuje II miejsce w Konkursie „Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska” – opiekun M. Dobosz
 • Drużyna szkoły zajmuje II miejsce w zawodach rejonowych piłki nożnej – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Małgorzata Oziembała na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajęła I miejsce – opiekun D. Zatoń
Drużyna szkolna zajmuje I miejsce w zawodach rejonowych – piłka nożna, oraz II miejsce – piłka ręczna – opiekun M. Sobczyk
 • Drużyna piłki nożnej klas V – VI w zawodach rejonowych zajmuje I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • I miejsce w Konkursie „Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej i przysposobienia Obronnego” – opiekun B. Albrych
 • Uczeń Przemysław Nowak na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajął I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Ewa Błoch zakwalifikowała się do Konkursu Polonistycznego na szczebel wojewódzki, gdzie zajęła II miejsce – opiekun A. Pichit
Uczeń Paweł Kaczmarczyk zakwalifikował się do wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego – opiekun U. Kurek
Uczennica Anna Starostka została laureatką Konkursu Polonistycznego – opiekun A. Pichit
Uczniowie Adam Grodek i Arkadiusz Matyjaszczyk na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym (Zielona Góra) zajęli VI miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Udział w IX międzynarodowym biennale grafiki dla dzieci i młodzieży – prace naszych uczniów zostały wyróżnione – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim – opiekun D. Zawadzka
 • W konkursie matematycznym uczniowie Kołda Dominik i Kubasiak Magdalena zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. M. Kubasiak została laureatem – opiekun Lidia Zygma-Jaworska i M. Piotrowska
 • Nasi uczniowie wyróżnili się w Konkursach plastycznych „Kolorowy i wesoły jest nasz świat”. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” uczniowie naszej szkoły zajęli w eliminacjach wojewódzkich II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Jesień – Hiszpania” II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Drużyna pływaków naszej szkoły w 1994r była najlepsza na terenie miasta – opiekun T. Rogoziński
 • Drużyna chłopców zajęła I miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego, a drużyna dziewcząt III miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • Uczennice: Wiecha Dominika – opiekun E. Kędra oraz Ewelina Michałowska – opiekun A. Bałwas
  zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich Konkursu ortograficznego klas III
 • W Konkursie „Czy znasz Konwencję o Prawach Dziecka” uczennica naszej szkoły Magdalena Nowacka została finalistą – opiekun M. Kotlicka
 • W konkursie matematycznym uczeń Dominik Kołda został laureatem eliminacji wojewódzkich – opiekun Maria Piotrowska
 • W konkursie polonistycznym uczennica Marta Mirowska zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun A. Piętka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim makroregionu, a Marta Kucharska zajmuje III miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu rejonowym – opiekun D. Zawadzka
 • Również zespół muzyczny i solistka Marta Sadowska zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich „Tomaszowskiej Wiosny” – opiekun E. Kawka
 • W sztafetowych zawodach wojewódzkich w pływaniu Szkół Podstawowych nasza drużyna zajęła II miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • W Mistrzostwach Wojewódzkich w Pływaniu
  sztafety chłopców 10 x 25 zajęły I miejsce
  sztafety chłopców 8 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 10 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 8 x 25 zajęły II miejsce
  opiekun T. Rogoziński
 • Makroregionalne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w sztafetach pływackich klas VII – VIII – I miejsce sztafeta chłopców i dziewcząt – opiekun T. Rogoziński
 • W III Konkursie Ortograficznym klas III uczennica Joanna Sekuła zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun Z. Kuliś
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Katarzyna Zawadzka i Marta Kucharska – opiekun D. Zawadzka
 • Konkurs Polonistyczny – do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Sylwia Rudek – opiekun A. Wawrzonek
 • W Konkursie plastycznym – „Andersen mniej znany” praca ucznia Olgierda Sroczyńskiego otrzymała wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • W Konkursie muzycznym „Tomaszowska Wiosna” zespół naszej szkoły dostał wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun E. Kawka i J. Bronowska
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Błażej Sadowski i Łukasz Rak – opiekun Ż. Śliwiok
 • W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Przedborzu pt. „Spotkanie z poezją M. Konopnickiej” uczennica Katarzyna Zawadzka dostała wyróżnienie – opiekun D. Zawadzka
 • Uczennica Marta Kucharska – zajęła I miejsce w eliminacjach regionalnych „Regionalnego Konkursu Recytatorskiego”
 • W Konkursie plastycznym – „Zawsze zielona, zawsze niebieska”- praca Agnieszki Szłyk zakwalifikowała się na międzynarodową wystawę – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • W Konkursie Recytatorskim, w eliminacjach rejonowych grupy starszej uczeń Błażej Sadowski zajął I miejsce a uczeń klasy I Łukasz Śliwiok zajął I miejsce w grupie młodszej oraz III miejsce w województwie – opiekun Ż. Śliwiok
 • W Konkursie historycznym „Za naszą i waszą wolność – Józef Bem” duża zasługa pani mgr A. Zielińskiej, że praca uczniów Anety Ledwoch, Anny Ciupy, Magdaleny Kozłowskiej, Anny Wędzonki-Góreckiej, zostały one nagrodzone ogólnopolskim wyróżnieniem, a praca ich została wysłana na Węgry do publikacji
 • W Konkursie plastycznym „Pokolenia – dziadkowie i wnukowie” uczeń Rafał Żelazny zajął II miejsce w województwie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • Oraz w Konkursie „Jakże piękny do kwiatów podobny jest ten kraj” uczennica Anna Ojrzyńska zajęła III miejsce w województwie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej w pływaniu
 • Również uczniowie klasy I zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej – opiekun T. Rogoziński
 • Szkoła została odznaczona przez Zarząd Główny WOPR „Za Zasługi”
 • W Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego klas III w pływaniu uczeń Przemysław Kosicki zajął I miejsce w delfinie oraz II miejsce w stylu kraulowym – opiekun T. Rogoziński
 • W Konkursie Polonistycznym uczennica Marta Ułasiewicz zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun D. Zawadzka
 • W Konkursie Matematycznym uczennica Beata Szczepanik również zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich opiekun – L. Zygma-Jaworska
 • Puchar W.O.P.R. dla gimnazjum nr 5 w Radomsku za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej z ilością 198 punktów
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku w konkursie plastycznym p.t. :”Pocztówka z wakacji” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zajęli następujące miejsca:
  Ada Szwed – I miejsce /w kategorii 6-8 lat
  Agnieszka Szwed – II miejsce w kategorii 6-8 lat
  Katarzyna Kałuża – III miejsce w kategorii 6-8 lat
  Damian Barwiński – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Monika Borowik – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Filip Mądrzyk – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Ewelina Pomietło – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Daria Skórka – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
 • Puchar W.O.P.R. dla szkoły nr 6 w Radomsku za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej z ilością 251 punktów
 • Uczniowie: Koch Kewin i Gryglewski Dawid zajęli I miejsce w Mistrzostwach Radomska – drużynowy tenis stołowy. Organizator: mgr Ryszard Kucharski
 • Uczennice: Kostrzewa Katarzyna i Śliwakowska Karolina zajęły II miejsce w Mistrzostwach Radomska – drużynowy tenis stołowy. Organizator: mgr Ryszard Kucharski
 • Uczennica z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku zajęła I miejsce (kategoria wiekowa 6-8 lat) w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Organizator: mgr Anna Kosendek
 • Uczeń z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku został wyróżniony (kategoria 6-8 lat) w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Organizator mgr Anna Kosendek
 • Uczennica Monika Borowik zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji” – opiekun D. Kubik
 • Drużyna PSP NR 6 zajęła I miejsce w Dziecięco – Młodzieżowej Lidze Mini – Piłki Nożnej „Sezon 2005”
 • Grupa teatralna PG5 zajęła I miejsce w „V turnieju recytatorskim im. Władysława Stanisława Reymonta”
 • Uczennica Karolina Drzewiecka oraz Karolina Górecka zdobyły wyróżnienia w konkursie recytatorskim w kategorii Zuchy
 • Uczeń PSP NR 6 Damian Barwiński zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”
 • Drużyna chłopców z PSP NR 6 zajęła II miejsce w Mistrzostwach Radomska – piłka mini siatkowa „trójki”
 • Drużyna PG5 zajęła IV miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Literackim „Opowieść wigilijna po polsku”

Publiczne Gimnazjum

MIEJSKIE

 • Międzyszkolny turniej wiedzy „Historia na kartach literatury” – I miejsce
 • Gra miejska „70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej” – I miejsce
 • VIII międzygimnazjalny turniej matematyczny „Matematyka uczy i bawi” – I miejsce
 • IX Radomszczański Konkurs Matematyczny – I i III miejsce
 • Międzygimnazjalna Gra Terenowa „Ziemia Radomszczańska Naszą Małą Ojczyzną” – II miejsce
 • Międzyszkolny turniej wiedzy dla gimnazjalistów „Konflikty Rzeczpospolitej w XVII wieku” – I miejsce
 • II międzygimnazjalny konkurs języka angielskiego „English Idioms and Sayings” – I i II miejsce

WOJEWÓDZKIE

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum – Tytuł finalisty

KRAJOWE

 • Kangur Matematyczny- Wyróżnienie

Publiczna Szkoła Podstawowa

MIEJSKIE

 • Międzyszkolny konkurs matematyczny „Mały Mistrz Matematyki” – I i III miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” – I i II miejsce
 • Międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas V – I i II miejsce
 • VI międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas VI – III miejsce

POWIATOWE

 • Konkurs plastyczny w ramach programu „Zadbaj o swoje płuca” – II miejsce, III miejsce, wyróżnienie

KRAJOWE

 • Kangur matematyczny – wyróżnienia dla 4 uczniów
 • 44 Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tomaszowska Wiosna” – III miejsce

Publiczne Gimnazjum

KONKURSY MIEJSKIE

 • KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY PRZEZ MDK: I MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P. ŚLIWIOK
 • KONKURS „PIELĘGNUJEMY PAMIĘĆ O WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ”:
  • II MIEJSCE ADRIANNA BIAŁEK KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK
  • WYRÓŻNIENIE – WŁÓKA CEZARY, KANAFA PIOTR KL.IID OPIEKUN P.MISZTALSKA
 • X FESTIWAL PIOSENKI NIEMIECKIEJ I ANGIELSKIEJ:
  • I MIEJSCE – SIEDLECKA ALEKSANDRA KL.IIA OPIEKUN P.GRUDNIEWSKA
  • WYRÓŻNIENIE – MARCIN LIGĘZA KL. IIB OPIEKUN P.BAŁECKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ: II MIEJSCE – MARCIN LIGĘZA KL. OPIEKUN P.BRONOWSKA
 • X MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ZŁOTE PIÓRO”: I MIEJSCE DRUŻYNOWO
  • MILLER AGNIESZKA KL.IIIA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
  • MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC OPIEKUN P.PACHOLIK
  • BIAŁEK ADRIANNA KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK
 • KONKURS LITERACKI ORGANIZOWANY W RAMACH RADOMSZCZAŃSKICH DNI RODZINY: WYRÓŻNIENIA – BARWIŃSKI DAMIAN KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK, JANKOWSKI MICHAŁ KL.IIIA OPIEKUN P. ŚLIWIOK
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III: III MIEJSCE – DŁUGAJCZYK AGNIESZKA KL.IIIB OPIEKUN P.PIOTROWSKA M.
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO: II MIEJSCE – BUJACZ MAJA, TAŃSKA MAGDA KL.IA OPIEKUN P.LESKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: II MIEJSCE – ŚCIŚLAK SZYMON KL.IA OPIEKUN P.LESKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS HISTORYCZNY „ŚWIAT ŚRÓDZIEMNOMORSKI”: III MIEJSCE OPIEKUN P.SOWIŃSKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ MATEMATYCZNY „MATEMATYKA UCZY I BAWI”: II MIEJSCE
  • PRZYGODZIŃSKA KLAUDIA KL.IID OPIEKUN P.JĘDRZEJCZYK,
  • MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC OPIEKUN P.KAROLAK,
  • BARTOSIK ALEKSANDRA, BUJACZ MAJA KL.IA OPIEKUN P. PIOTROWSKA M.

KONKURSY POWIATOWE

 • KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: III MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
 • FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA: I MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
 • POWIATOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH:
  • MAKIETA BUDOWLANA – I MIEJSCE –DZIUBEK ALEKSANDRA KL.IID, BOROWIEC MARTYNA KL.IIA
  • PLAKAT – PRZYGODZIŃSKA KLAUDIA ,KLIMCZAK OLIVIA KL. IID
  • POTRAWA – I MIEJSCE MOFINA KATARZYNA, NEMS PATRYCJA KL.3A
 • QUIZ WIEDZOWY- II MIEJSCE WIJASZKA JULIA, MILER AGNIESZKA KL.IIIA OPIEKUNOWIE: P.KOWALCZYK, P.HOŁDYK, P.BAŁECKA

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

 • KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII: AWANS DO ETAPU REJONOWEGO – KATARZYNA CRCOROWSKA KL.IIIC OPIEKUN P.JASAK
 • KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI: AWANS DO ETAPU REJONOWEGO – WIZOWSKI PATRYK KL.IIIC i KOPERSKI KRYSTIAN KL.IIC OPIEKUN P.DENICZUK

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • KANGUR MATEMATYCZNY
  • WYNIK BARDZO DOBRY – MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC
  • WYRÓŻNIENIE – PIGOŃ MARCEL KL.IIC OPIEKUN P.KAROLAK

Publiczna Szkoła Podstawowa

KONKURSY MIEJSKIE:

 • KONKURS PLASTYCZNY „Z GÓRKI NA PAZURKI – MOJE FERIE”:
  • I MIEJSCE – KORNEL KOWALCZYK KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE – JAKUB KOSECKI KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE- DAROS IGA KL.VB
  • III MIEJSCE – WRÓBEL SARA KL.VC OPIEKUN P.JANAS
  • WYRÓŻNIENIE – WIKTORIA SOBIERAJ, NORBERT PIETRASIK KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK, NATALIA PIASECKA KL.VIB, OZGA FABIAN KL.V OPIENKUN P. LECH JANAS
 • KONKURS PLASTYCZNY „RADOMSZCZAŃSKA ZALEWAJKA ULUBIONĄ POTRAWĄ MOJEGO DZIECIŃSTWA”: II MIEJSCE – ANNA BARWIŃSKA KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKI”:
  • I MIEJSCE – JULIA ORZECHOWSKA OPIEKUN P. SZYMCZAK
  • III MIEJSCE – JAKUB KOSECKI OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „KSIĄŻKA MOJEGO DZIECIŃSTWA”: II MIEJSCE – NATALIA PIASECKA OPIEKUN P. RENATA WOJTASIK,P.JANAS
 • KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA, MÓJ DOM, MOJE MIASTO”:
  • I MIEJSCE – DOMINIKA WOJTALA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE – NORBERT PIETRASIK OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • III MIEJSCE – OLIWIA JADCZYK, DOMINIKA GAL OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI”:
  • DYPLOM UZNANIA – JULIA BARDA OPIEKUN MAŁGORZATA MENTEK, ALEKSANDRA STANIKOWSKA OPIEKUN MONIKA ŁUSZCZYN
  • NAGRODA WYJĄTKOWA – MIKOŁAJ JANIK OPIEKUN P. MAŁGORZATA MENTEK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MATEJKO NA ŻYWO”: II MIEJSCE KLASA IVC OPIEKUN P.JANAS
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS IV-VI: WYRÓŻNIENIE – ALEKSANDRA PIERWOCH OPIEKUN P. WAWRZONEK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I-III: III MIEJSCE – BAREŁA MAJA KL.IIB OPIEKUN P. SZWED
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ: WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA STĘPIEŃ KL.VIB OPIEKUN P. GRUDNIEWSKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA LIST DO ŚW. MIKOŁAJA W JĘZYKU ANGIELSKIM „DEAR SANTA CLAUS”:
  • II MIEJSCE – ALEKSANDRA KUBANIK OPIEKUN P. WARDA
  • III MIEJSCE – NATALIA PIASECKA KL.VIB OPIEKUN P.GRUDNIEWSKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ:
  • I MIEJSCE – DALKIEWICZ JULIA KL.VIB
  • II MIEJSCE – PIASECKA NATALIA KL.VIB
  • WYRÓŻNIENIE – BARYŚ MAJA KL.VIB OPIEKUN P.GRUDNIEWSKA
 • KONKURS RECYTATORSKI:
  • I MIEJSCE – MILENA KOWALSKA OPIEKUN P. GRAŻYNA SZWED
  • III MIEJSCE – NATALIA PIASECKA OPIEKUN P. WAWRZONEK
  • WYRÓŻNIENIE – IGA DYGUDAJ KL.VIA OPIEKUN P. AGATA PIĘTKA, IGOR DROGOSZ OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY „ROMUALD TRAUGUTT I POWSTANIE STYCZNIOWE”: I MIEJSCE – PSP 6-PIASECKA NATALIA KL.VIB, KOWALSKI MATEUSZ KL.VIA OPIEKUN P.SOWIŃSKA
 • XII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH: WYRÓŻNIENIE – ZESPÓŁ TEATRALNY „MASKI”: IGA DYGUDAJ, WIKTORIA WOJTALA, KAROLINA WIĘCEK, WERONIKA KALWIK, MAJA BARYŚ, ALEKSANDRA STĘPIEŃ, KATARZYNA KOSOWSKA, WERONIKA RETYK, NATALIA CHĄDZYŃSKA, DOMINIKA STRYCHARSKA, WIKTORIA GOLIŃSKA OPIEKUN P.MAŁACHOWSKA
 • IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „POECI DZIECIĘCEJ RADOŚCI”: III MIEJSCE – PSP NR 6 OPIEKUN P. RENATA WOJTASIK
 • IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII”:
  • II MIEJSCE – KINGA KONIARSKA KL.IA OPIEKUN P.SMOLĄG
  • WYRÓŻNIENIE – JULIA STYCZYŃSKA OPIEKUN P. ELŻBIETA KACZMARCZYK
 • X MIĘDZYPRZEDMIOTOWY KONKURS „MOJA MAŁA OJCZYZNA”:
  • I MIEJSCE – MICHAŁ KUCHARSKI OPIEKUN P. MONIKA KALECIŃSKA
  • II MIEJSCE – NATALIA KAWKA OPIEKUN P. MONIKA KALECIŃSKA
 • IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „OLIMPIJSKIE POTYCZKI MATEMATYCZNE”: I MIEJSCE – NATALIA PIASECKA OPIEKUN P.JĘDRZEJCZYK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „ŁAMANIE GŁOWY, CZYLI KOJARZENIE I KOMBINOWANIE”:
  • I MIEJSCE – IGA DAROS KL.VB OPIEKUN P. MARIA PIOTROWSKA
  • II MIEJSCE – MICHAŁ RUTKOWSKI KL.VB OPIEKUN P. MARIA PIOTROWSKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V:
  • I MIEJSCE – ALEKSANDER SZELĄG KL.VA OPIEKUN P.LESKA
  • III MIEJSCE – NATALIA SMUŻYŃSKA KL.VC OPIEKUN P.WARDA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA KLAS I-III: II MIEJSCE – KINGA KONIARSKA OPIEKUN P.LIGĘZA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I-III „SUKNIA DLA ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ”:
  • II MIEJSCE – JULIA SOKOŁOWSKA KL.IB OPIEKUN P.NOWAK, NORBERT PIETRASIK KL.IIIA OPIEKUN P.KUBIK, MARTA BAŁUT KL.IIB OPIEKUN P.SZWED
  • III MIEJSCE – JULIA KALECIŃSKA, JAKUB KOSECKI KL.IIIA OPIEKUN P.KUBIK, DAWID SŁUŻEWSKI KL.IB OPIEKUN P.NOWAK
 • ETAP MIEJSKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA PRZYGODA W MUZEUM”:
  • I MIEJSCE – JULIA KALECIŃSKA, OLIWIA JADCZYK,
  • II MIEJSCE – MAGDALENA GŁADKA,
  • III MIEJSCE – DOMINIKA WOJTALA KL.IIIA OPIEKUN P.KUBIK, JULIA ORZECHOWSKA, WIKTORIA ŻAK KL.IIIC OPIEKUN P.SZYMCZAK
 • KONKURS CZYTELNICZY W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ: I MIEJSCE – KAROLINA STĘPIEŃ KL.IIB OPIEKUN P.SZWED
 • KONKURS PLASTYCZNY „MOJE WYMARZONE WAKACJE”: I MIEJSCE – KAROLINA STĘPIEŃ KL.IIB OPIEKUN P.SZWED
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ”MAŁY MISTRZ MATEMATYKI”:
  • I MIEJSCE – JAN BARDA KL.IIB OPIEKUN P.SZWED
  • II MIEJSCE – SZYMON BŁASZCZAK KL.IA OPIEKUN P.SMOLĄG
 • KONKURS NA PIOSENKĘ „RODZINA, ACH RODZINA” W KATEGORII ZESPOŁY
  • II MIEJSCE SALIŃSKA J., KONIARSKA K., JANUS M. KL.IA
  • III MIEJSCE – BARDA J., BARDA A.

KONKURSY GMINNE

 • FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA:
  • IV MIEJSCE – JULIA DALKIEWICZ OPIEKUN P.WAWRZONEK
  • NAGRODA PUBLICZNOSCI – JULIA DALKIEWICZ, MATEUSZ KOWALSKI OPIEKUN P.PIĘTKA

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • XXVII HARCERSKI FESTIWAL ARTYSTYCZNY OPAL:
  • CZĘŚĆ RECYTATORSKA – GRUPA MŁODSZA:
   • I MIEJSCE – IGOR DROGOSZ OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • CZĘŚĆ PLASTYCZNA:
   • I MIEJSCE – JAKUB PIASECKI OPIEKUN P. ELŻBIETA KACZMARCZYK
   • WYRÓŻNIENIE – PIASECKA NATALIA KL.VIB OPIEKUN P.JANAS
  • CZĘŚĆ LITERACKA:
   • II MIEJSCE – MARCIN STĘPIEŃ OPIEKUN P. ELŻBIETA KACZMARCZYK
   • III MIEJSCE – KINGA MUSIAŁ OPIEKUN P. ELŻBIETA KACZMARCZYK
  • GRUPA STARSZA:
   • II MIEJSCE – TATARA LAURA KL.VB
   • III MIEJSCE – KOSOWSKA KATARZYNA KL.VB OPIEKUN P.WAWRZONEK
  • KONKURS PIOSENKI KATEGORIA OPEN
   • I MIEJSCE – PIASECKA NATALIA, DALKIEWICZ JULIA, BARYŚ MAJA KL.VIB
 • KONKURS EDUKACYJNY „PLANETA ENERGII”: I MIEJSCE – KL. III B OPIEKUN P. MONIKA SKRZYPCZAK, P. ELŻBIETA KACZMARCZYK
 • „POLACY NA OLIMPIADACH W VANCOUVER I LONDYNIE”: V MIEJSCE – JAKUB NIEDŻWIEDZKI KL.VIB
 • KANGUR MATEMATYCZNY:
  • WYNIK BARDZO DOBRY – KUCHARSKI MICHAŁ KL.IVA OPIEKUN P.KALECIŃSKA, DAROS IGA KL.VB OPIEKUN P.PIOTROWSKA M.
  • WYRÓŻNIENIA:
   • BARDA JAN, KOWALCZYK MATEUSZ, GLOC OLEK, CIELECKA LAURA KL.IIB OPIEKUN P.SZWED
   • ORZECHOWSKA JULIA, WĘGRZYŃSKA NATALIA KL.IIIC OPIEKUN P.SZYMCZAK
   • MUSIAŁ KINGA, PIASECKI JAKUB KL.IIIB OPIEKUN P.KACZMARCZYK
   • DZIUBEK JAKUB KL.VA OPIEKUN P.KRUPSKA
   • GARBACIAK JĘDRZEJ KL.VIC OPIEKUN P.MIAZEK
   • PIASECKA NATALIA, BEBŁOCIŃSKI MICHAŁ KL.VIB OPIEKUN P.JĘDRZEJCZYK
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TWOJA WIEDZA I CZUJKA W DOMU… -OLAS KINGA PRACA W FINALE OPIEKUN P.JANAS

Osiągnięcia sportowe

CHŁOPCY – SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAWODY MIEJSKIE

 • Mistrzostwa Radomska w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo: IV miejsce chłopcy
  • indywidualnie: VII miejsce I. Powroźnik, XI – J. Wędrowczyk , XV – E. Mamouche, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetowych Biegach Przełajowych: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetach Pływackich: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Unihokeju Chłopców: I miejsce, Opiekun J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Mini Piłce Siatkowej Chłopców: I miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Mini Piłce Koszykowej Chłopców: II miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Ręcznej Chłopców: I miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Nożnej Chłopców: I miejsce, Opiekun J.Drzewiecki
 • Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Klas IV: V miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Indywidualne Biegi Przełajowe:
  • II miejsce J. Kosecki w kategorii kl. III
  • I miejsce M. Nowak w kategorii kl. IV
  • I miejsce K. Ozga w kategorii kl. V, Opiekun B. Franczyk, A. Stelmaszczyk
 • XXI Radomszczański Bieg Niepodległości:
  • Chłopcy: XVI miejsce I. Powrożnik, XXII – B. Pawłowski
 • XXXI Radomszczański Bieg Wiosenny:
  • Chłopcy kl. III – IV : I miejsce M. Nowak, II miejsce J. Zieliński, IX miejsce A. Mohana
  • Chłopcy kl. V – VI : VIII miejsce J. Wędrowczyk, XV miejsce W. Dziadkiewicz

ZAWODY POWIATOWE

 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych: drużynowo XII miejsce chłopcy (na 22 szkoły ), Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych: IV miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach Pływackich: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców: II miejsce, Opiekun J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej Chłopców: I miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Koszykowej Chłopców: II miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców: I miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Mistrzostwa Powiatu w 4 – boju Lekkoatletycznym Chłopców: IV miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców: I miejsce, Opiekun J.Drzewiecki

ZAWODY REJONOWE

 • Mistrzostwa Rejonu w Sztafetach Pływackich: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłce Siatkowej Chłopców: III miejsce
 • Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców: I miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Mistrzostwa Rejonu w Piłce Nożnej Chłopców: I miejsce, Opiekun J.Drzewiecki

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

 • Mistrzostwa Województwa w Sztafetach Pływackich: IX miejsce, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Województwa w Piłce Ręcznej Chłopców: II miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców: III miejsce, Opiekun J. Drzewiecki
 • Mistrzostwa Województwa w Dwuboju Nowoczesnym: IV i VI miejsce, Opiekun T. Rogoziński

DZIEWCZĘTA – SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAWODY MIEJSKIE

 • Mistrzostwa Radomska w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo I miejsce dziewczęta
  • indywidualnie: I miejsce M. Muszyńska, III – M. Kępa , VI – W. Kowalczyk, VIII – M. Posak, XIV – P. Kłosowska, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetowych Biegach Przełajowych: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetach Pływackich: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt: V miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt: III miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Nożnej Dziewcząt: IV miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska
 • Indywidualne Biegi Przełajowe: III miejsce w kategorii kl. IV – J. Stelmaszczyk, II miejsce W. Kowalczyk, III miejsce A. Posak w kategorii kl. V, I miejsce M. Muszyńska w kategorii kl. VI, Opiekun B. Franczyk , A.. Stelmaszczyk
 • XXI Radomszczański Bieg Niepodległości: III miejsce M.Muszyńska, VIII – M. Kępa, XIII – D. Sawicka
 • XXXI Radomszczański Bieg Wiosenny:
  • kl. I – III : XIII miejsce K. Sekula
  • kl. V – VI : I miejsce M. Muszyńska, IV miejsce M. Kępa,

ZAWODY POWIATOWE

 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo: II miejsce dziewczęta (na 21 szkół ), Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
  • indywidualnie: II miejsce M. Muszyńska, VI – M. Kępa
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych: III miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach Pływackich: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach: IV miejsce, Opiekun A. Stelmaszczyk
 • Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt: V miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Powiatu w 4 – boju Lekkoatletycznym Dziewcząt: III – miejsce, Opiekun M. Iskrzyńska

ZAWODY REJONOWE

 • Mistrzostwa Rejonu w Sztafetach Pływackich: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

 • Mistrzostwa Województwa w Sztafetach Pływackich: IX miejsce, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Województwa w Dwuboju Nowoczesnym: III i VII miejsce, Opiekun J. Rogozińska

CHŁOPCY – GIMNAZJUM

ZAWODY MIEJSKIE

 • Mistrzostwa Radomska w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo II miejsce chłopcy
  • indywidualnie chłopcy : IV miejsce C. Włóka, IX – K. Dymus, XIV – J. Starostka, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetowych Biegach Przełajowych: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Nożnej Chłopców: V miejsce, Opiekun J. Drzewiecki
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetach Pływackich: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Unihokeju Chłopców: II miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Lidze Lekkoatletycznej Chłopców: II miejsce, Opiekun J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców: II miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Ręcznej Chłopców: III miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Siatkowej Chłopców: I miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Koszykowej Chłopców: II miejsce
 • Mistrzostwa Radomska w Siatkówce Plażowej Chłopców: I miejsce, Opiekun T. Waloch
 • XXI Radomszczański Bieg Niepodległości: VII miejsce Sz. Balsam, XVI – C. Włóka, XXI – K. Dymus
 • XXXI Radomszczański Bieg Wiosenny: VIII miejsce K. Majak ,IX – H. Pawłowski, X – J. Starostka, XI – I. Gierasimiuk,

ZAWODY POWIATOWE

 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo IX miejsce chłopcy (na 18 szkół)
  • indywidualnie chłopcy : XVIII miejsce K. Dymus, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych: V miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach Pływackich: I miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców: III miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Lidze Lekkoatletycznej Chłopców: II miejsce, Opiekun J. Rogozinska
 • Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców: V miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców: I miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców: II miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców: III miejsce
 • Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Chłopców: I miejsce, Opiekun T. Waloch
 • Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach: V miejsce, Opiekun A. Stelmaszczyk

ZAWODY REJONOWE

 • Mistrzostwa Rejonu w Sztafetach Pływackich: III miejsce chłopcy, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej Chłopców: IV miejsce
 • Mistrzostwa Rejonu w Siatkówce Plażowej Chłopców: V miejsce, Opiekun T. Waloch

DZIEWCZĘTA – GIMNAZJUM

ZAWODY MIEJSKIE

 • Mistrzostwa Radomska w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo I miejsce dziewczęta
  • indywidualnie dziewczęta : II miejsce N. Cichosz, III – E. Hyt, VI – J. Jurczyk, VIII – P. Cieślik, XV – A. Adamowicz, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetowych Biegach Przełajowych: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Sztafetach Pływackich: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Unihokeju Dziewcząt: IV miejsce, Opiekun J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Radomska w Piłce Ręcznej Dziewcząt: V miejsce, Opiekun M. Kozak
 • Mistrzostwa Radomska w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt: IV miejsce, Opiekun B. Franczyk
 • Mistrzostwa Radomska w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt: II miejsce, Opiekun A. Stelmaszczyk
 • XXI Radomszczański Bieg Niepodległości: III miejsce N. Cichosz, VI – E. Hyt, IX – P. Cieślik, X – P. Koperska, XVI – A. Adamowicz, XIX – M. Zatoń
 • XXXI Radomszczański Bieg Wiosenny: V miejsce P. Koperska, VI – J. Jurczyk, XII – P. Cieślik, XIV – M. Zatoń

ZAWODY POWIATOWE

 • Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych:
  • drużynowo V miejsce dziewczęta
  • indywidualnie dziewczęta : VIII miejsce N. Cichosz, XIII – E. Hyt, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych: II miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński , J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Sztafetach Pływackich: I miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska
 • Mistrzostwa Powiatu w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt: IV miejsce, Opiekun A. Stelmaszczyk

ZAWODY REJONOWE

 • Mistrzostwa Rejonu w Sztafetach Pływackich: III miejsce dziewczęta, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska

ZAWODY WOJEWÓDZKIE

Ponadto :

 • Mistrzostwa Radomska o Puchar WOPR 2013:
  • I miejsce w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych
  • I miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, Opiekun T. Rogoziński, J. Rogozińska

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół miasta Radomska za rok szkolny 2012/2013 :

 • I miejsce dziewczęta szkoła podstawowa
 • I miejsce chłopcy szkoła podstawowa
 • I miejsce chłopcy gimnazjum
 • V miejsce dziewczęta gimnazjum

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół powiatu radomszczańskiego za rok szkolny 2012/2013:

 • I miejsce chłopcy szkoła podstawowa
 • I miejsce chłopcy gimnazjum
 • II miejsce dziewczęta szkoła podstawowa