W roku szkolnym 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku funkcjonują następujące oddziały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Władysława Broniewskiego w Radomsku:

 • Oddział przedszkolny – I oddział
 • Klasa I – 3 oddziały
 • Klasa II – 2 oddziały
 • Klasa III – 4 oddziały
 • Klasa IV – 3 oddziały
 • Klasa V – 2 oddziały
 • Klasa VI – 2 oddziały
 • Klasa VII – 5 oddziałów
 • Klasa VIII – 4 oddziały
0
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Radomsku

Od 1988 roku mieścimy się przy ul. Św. J. Królowej 20 w nowym budynku podzielonym na dwa segmenty:

 • jeden dla uczniów nauczania zintegrowanego
 • drugi dla klas IV-VI i gimnazjum

Dysponujemy wspaniałą bazą:

 • halą sportową największą i najnowocześniejszą w mieście
 • boiskiem do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, bieżnią, skocznią i rzutnią
 • dwoma pracowniami komputerowymi z 25 komputerami ze stałym dostępem do Internetu, w dwóch pracowniach zamontowano projektor multimedialny
 • 22 pracowniami przedmiotowymi (kształcenia zintegrowanego, polonistycznymi, germanistycznymi, matematycznymi, biologicznymi, plastyczną i historyczną)
 • salą widowiskowo – teatralną
 • nowoczesną pracownię językową dysponującą tablicą multimedialną i odrębnymi stanowiskami dla ucznia
 • Centrum Informacji Multimedialnej w skład którego wchodzą 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki
 • salą dla klas zerowych
 • nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych uczniów
 • gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa i pedagoga korekcyjnego
 • świetlicą, przestronną stołówką i kuchnią
 • bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią
 • oddzielnymi szatniami dla poszczególnych klas

Jako jedyna szkoła w mieście posiadamy gabinet  pomocy przedmedycznej

Zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.
Już od I klasy szkoły podstawowej tworzone są klasy z rozszerzonym programem w-f. Dzieci mogą korzystać z nauki pływania. Przy placówce działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oraz Miejski Klub Sportowy „WIKING”, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy w mieście, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzono w bieżącym roku szkolnym także dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, zajęcia językowe oraz zajęcia artystyczne i taneczne.
Już najmłodsi uczniowie mogą wykazać się talentem aktorskim w teatrzyku „Joguś” prowadzonym dla klas I-III. Funkcjonują również koła teatralne dla klas IV-VI i gimnazjum.
W Publicznym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego.
informatyczne, historyczne, matematyczne, geograficzne, plastyczne, edukacji regionalnej oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
Pomocą wychowankom i ich rodzicom służą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, pedagog korekcyjny oraz wychowawcy. Szczególną opieką otaczamy naszych najmłodszych milusińskich z klas „0”.
Tu również odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, gry i zabawy, a nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji.

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele pracujący w naszej szkole to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy doskonale potrafią komunikować się z uczniami. Z ogromnym zaangażowaniem realizują misję związaną z kształceniem oraz wychowaniem dzieci i młodzieży.

Wojciech Grajkowski

Dyrektor

Agata Piętka

Wicedyrektor

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Wspaniała młodzież, którą nauczamy oraz wykorzystywane w przez kadrę dydaktyczną efektywne metody kształcenia powodują, iż możemy poszczycić się wieloma sukcesami naszych wychowanków

W roku 1956 koło dramatyczne zdobywa I miejsce w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich, a II miejsce w eliminacjach centralnych
Uczeń Jan Sapis zajął I miejsce w zawodach wojewódzkich w biegu na 1000m
 • I miejsce w tenisie stołowym w rejonie zajmuje drużyna chłopców i dziewcząt – opiekun D. Zatoń
 • I miejsce za przygotowanie do turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” – opiekun B Albrych
 • Spółdzielnia Uczniowska „Sezam” zajmuje II miejsce w Konkursie „Pracujemy dla siebie, szkoły i środowiska” – opiekun M. Dobosz
 • Drużyna szkoły zajmuje II miejsce w zawodach rejonowych piłki nożnej – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Małgorzata Oziembała na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajęła I miejsce – opiekun D. Zatoń
Drużyna szkolna zajmuje I miejsce w zawodach rejonowych – piłka nożna, oraz II miejsce – piłka ręczna – opiekun M. Sobczyk
 • Drużyna piłki nożnej klas V – VI w zawodach rejonowych zajmuje I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • I miejsce w Konkursie „Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej i przysposobienia Obronnego” – opiekun B. Albrych
 • Uczeń Przemysław Nowak na zawodach wojewódzkich w tenisie stołowym zajął I miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Uczennica Ewa Błoch zakwalifikowała się do Konkursu Polonistycznego na szczebel wojewódzki, gdzie zajęła II miejsce – opiekun A. Pichit
Uczeń Paweł Kaczmarczyk zakwalifikował się do wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego – opiekun U. Kurek
Uczennica Anna Starostka została laureatką Konkursu Polonistycznego – opiekun A. Pichit
Uczniowie Adam Grodek i Arkadiusz Matyjaszczyk na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym (Zielona Góra) zajęli VI miejsce – opiekun M. Sobczyk
 • Udział w IX międzynarodowym biennale grafiki dla dzieci i młodzieży – prace naszych uczniów zostały wyróżnione – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim – opiekun D. Zawadzka
 • W konkursie matematycznym uczniowie Kołda Dominik i Kubasiak Magdalena zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. M. Kubasiak została laureatem – opiekun Lidia Zygma-Jaworska i M. Piotrowska
 • Nasi uczniowie wyróżnili się w Konkursach plastycznych „Kolorowy i wesoły jest nasz świat”. Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” uczniowie naszej szkoły zajęli w eliminacjach wojewódzkich II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • „Jesień – Hiszpania” II miejsce – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łęgiewka
 • Drużyna pływaków naszej szkoły w 1994r była najlepsza na terenie miasta – opiekun T. Rogoziński
 • Drużyna chłopców zajęła I miejsce w rejonowych zawodach tenisa stołowego, a drużyna dziewcząt III miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • Uczennice: Wiecha Dominika – opiekun E. Kędra oraz Ewelina Michałowska – opiekun A. Bałwas
  zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich Konkursu ortograficznego klas III
 • W Konkursie „Czy znasz Konwencję o Prawach Dziecka” uczennica naszej szkoły Magdalena Nowacka została finalistą – opiekun M. Kotlicka
 • W konkursie matematycznym uczeń Dominik Kołda został laureatem eliminacji wojewódzkich – opiekun Maria Piotrowska
 • W konkursie polonistycznym uczennica Marta Mirowska zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun A. Piętka
 • Katarzyna Zawadzka zajmuje I miejsce w Konkursie Recytatorskim makroregionu, a Marta Kucharska zajmuje III miejsce w Konkursie Recytatorskim na szczeblu rejonowym – opiekun D. Zawadzka
 • Również zespół muzyczny i solistka Marta Sadowska zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich „Tomaszowskiej Wiosny” – opiekun E. Kawka
 • W sztafetowych zawodach wojewódzkich w pływaniu Szkół Podstawowych nasza drużyna zajęła II miejsce – opiekun T. Rogoziński
 • W Mistrzostwach Wojewódzkich w Pływaniu
  sztafety chłopców 10 x 25 zajęły I miejsce
  sztafety chłopców 8 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 10 x 25 zajęły II miejsce
  sztafety dziewcząt 8 x 25 zajęły II miejsce
  opiekun T. Rogoziński
 • Makroregionalne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w sztafetach pływackich klas VII – VIII – I miejsce sztafeta chłopców i dziewcząt – opiekun T. Rogoziński
 • W III Konkursie Ortograficznym klas III uczennica Joanna Sekuła zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun Z. Kuliś
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Katarzyna Zawadzka i Marta Kucharska – opiekun D. Zawadzka
 • Konkurs Polonistyczny – do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowała się Sylwia Rudek – opiekun A. Wawrzonek
 • W Konkursie plastycznym – „Andersen mniej znany” praca ucznia Olgierda Sroczyńskiego otrzymała wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • W Konkursie muzycznym „Tomaszowska Wiosna” zespół naszej szkoły dostał wyróżnienie ogólnopolskie – opiekun E. Kawka i J. Bronowska
 • Do eliminacji wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali się uczniowie Błażej Sadowski i Łukasz Rak – opiekun Ż. Śliwiok
 • W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Przedborzu pt. „Spotkanie z poezją M. Konopnickiej” uczennica Katarzyna Zawadzka dostała wyróżnienie – opiekun D. Zawadzka
 • Uczennica Marta Kucharska – zajęła I miejsce w eliminacjach regionalnych „Regionalnego Konkursu Recytatorskiego”
 • W Konkursie plastycznym – „Zawsze zielona, zawsze niebieska”- praca Agnieszki Szłyk zakwalifikowała się na międzynarodową wystawę – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • W Konkursie Recytatorskim, w eliminacjach rejonowych grupy starszej uczeń Błażej Sadowski zajął I miejsce a uczeń klasy I Łukasz Śliwiok zajął I miejsce w grupie młodszej oraz III miejsce w województwie – opiekun Ż. Śliwiok
 • W Konkursie historycznym „Za naszą i waszą wolność – Józef Bem” duża zasługa pani mgr A. Zielińskiej, że praca uczniów Anety Ledwoch, Anny Ciupy, Magdaleny Kozłowskiej, Anny Wędzonki-Góreckiej, zostały one nagrodzone ogólnopolskim wyróżnieniem, a praca ich została wysłana na Węgry do publikacji
 • W Konkursie plastycznym „Pokolenia – dziadkowie i wnukowie” uczeń Rafał Żelazny zajął II miejsce w województwie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • Oraz w Konkursie „Jakże piękny do kwiatów podobny jest ten kraj” uczennica Anna Ojrzyńska zajęła III miejsce w województwie – opiekun Natalia Kołodziejczyk-Łągiewka
 • Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej w pływaniu
 • Również uczniowie klasy I zajęli I miejsce w klasyfikacji generalnej – opiekun T. Rogoziński
 • Szkoła została odznaczona przez Zarząd Główny WOPR „Za Zasługi”
 • W Mistrzostwach Okręgu Łódzkiego klas III w pływaniu uczeń Przemysław Kosicki zajął I miejsce w delfinie oraz II miejsce w stylu kraulowym – opiekun T. Rogoziński
 • W Konkursie Polonistycznym uczennica Marta Ułasiewicz zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich – opiekun D. Zawadzka
 • W Konkursie Matematycznym uczennica Beata Szczepanik również zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich opiekun – L. Zygma-Jaworska
 • Puchar W.O.P.R. dla gimnazjum nr 5 w Radomsku za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej z ilością 198 punktów
 • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku w konkursie plastycznym p.t. :”Pocztówka z wakacji” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zajęli następujące miejsca:
  Ada Szwed – I miejsce /w kategorii 6-8 lat
  Agnieszka Szwed – II miejsce w kategorii 6-8 lat
  Katarzyna Kałuża – III miejsce w kategorii 6-8 lat
  Damian Barwiński – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Monika Borowik – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Filip Mądrzyk – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Ewelina Pomietło – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
  Daria Skórka – Wyróżnienie w kategorii 6-8 lat
 • Puchar W.O.P.R. dla szkoły nr 6 w Radomsku za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej z ilością 251 punktów
 • Uczniowie: Koch Kewin i Gryglewski Dawid zajęli I miejsce w Mistrzostwach Radomska – drużynowy tenis stołowy. Organizator: mgr Ryszard Kucharski
 • Uczennice: Kostrzewa Katarzyna i Śliwakowska Karolina zajęły II miejsce w Mistrzostwach Radomska – drużynowy tenis stołowy. Organizator: mgr Ryszard Kucharski
 • Uczennica z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku zajęła I miejsce (kategoria wiekowa 6-8 lat) w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Organizator: mgr Anna Kosendek
 • Uczeń z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku został wyróżniony (kategoria 6-8 lat) w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”. Organizator mgr Anna Kosendek
 • Uczennica Monika Borowik zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji” – opiekun D. Kubik
 • Drużyna PSP NR 6 zajęła I miejsce w Dziecięco – Młodzieżowej Lidze Mini – Piłki Nożnej „Sezon 2005”
 • Grupa teatralna PG5 zajęła I miejsce w „V turnieju recytatorskim im. Władysława Stanisława Reymonta”
 • Uczennica Karolina Drzewiecka oraz Karolina Górecka zdobyły wyróżnienia w konkursie recytatorskim w kategorii Zuchy
 • Uczeń PSP NR 6 Damian Barwiński zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”
 • Drużyna chłopców z PSP NR 6 zajęła II miejsce w Mistrzostwach Radomska – piłka mini siatkowa „trójki”
 • Drużyna PG5 zajęła IV miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie Literackim „Opowieść wigilijna po polsku”

Publiczne Gimnazjum

MIEJSKIE

 • Międzyszkolny turniej wiedzy „Historia na kartach literatury” – I miejsce
 • Gra miejska „70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej” – I miejsce
 • VIII międzygimnazjalny turniej matematyczny „Matematyka uczy i bawi” – I miejsce
 • IX Radomszczański Konkurs Matematyczny – I i III miejsce
 • Międzygimnazjalna Gra Terenowa „Ziemia Radomszczańska Naszą Małą Ojczyzną” – II miejsce
 • Międzyszkolny turniej wiedzy dla gimnazjalistów „Konflikty Rzeczpospolitej w XVII wieku” – I miejsce
 • II międzygimnazjalny konkurs języka angielskiego „English Idioms and Sayings” – I i II miejsce

WOJEWÓDZKIE

 • Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum – Tytuł finalisty

KRAJOWE

 • Kangur Matematyczny- Wyróżnienie

Publiczna Szkoła Podstawowa

MIEJSKIE

 • Międzyszkolny konkurs matematyczny „Mały Mistrz Matematyki” – I i III miejsce
 • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” – I i II miejsce
 • Międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas V – I i II miejsce
 • VI międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas VI – III miejsce

POWIATOWE

 • Konkurs plastyczny w ramach programu „Zadbaj o swoje płuca” – II miejsce, III miejsce, wyróżnienie

KRAJOWE

 • Kangur matematyczny – wyróżnienia dla 4 uczniów
 • 44 Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tomaszowska Wiosna” – III miejsce

Publiczne Gimnazjum

KONKURSY MIEJSKIE

 • KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY PRZEZ MDK: I MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P. ŚLIWIOK
 • KONKURS „PIELĘGNUJEMY PAMIĘĆ O WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ”:
  • II MIEJSCE ADRIANNA BIAŁEK KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK
  • WYRÓŻNIENIE – WŁÓKA CEZARY, KANAFA PIOTR KL.IID OPIEKUN P.MISZTALSKA
 • X FESTIWAL PIOSENKI NIEMIECKIEJ I ANGIELSKIEJ:
  • I MIEJSCE – SIEDLECKA ALEKSANDRA KL.IIA OPIEKUN P.GRUDNIEWSKA
  • WYRÓŻNIENIE – MARCIN LIGĘZA KL. IIB OPIEKUN P.BAŁECKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIEŚNI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ: II MIEJSCE – MARCIN LIGĘZA KL. OPIEKUN P.BRONOWSKA
 • X MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „ZŁOTE PIÓRO”: I MIEJSCE DRUŻYNOWO
  • MILLER AGNIESZKA KL.IIIA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
  • MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC OPIEKUN P.PACHOLIK
  • BIAŁEK ADRIANNA KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK
 • KONKURS LITERACKI ORGANIZOWANY W RAMACH RADOMSZCZAŃSKICH DNI RODZINY: WYRÓŻNIENIA – BARWIŃSKI DAMIAN KL.IIIB OPIEKUN P.WAWRZONEK, JANKOWSKI MICHAŁ KL.IIIA OPIEKUN P. ŚLIWIOK
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III: III MIEJSCE – DŁUGAJCZYK AGNIESZKA KL.IIIB OPIEKUN P.PIOTROWSKA M.
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO: II MIEJSCE – BUJACZ MAJA, TAŃSKA MAGDA KL.IA OPIEKUN P.LESKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO: II MIEJSCE – ŚCIŚLAK SZYMON KL.IA OPIEKUN P.LESKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS HISTORYCZNY „ŚWIAT ŚRÓDZIEMNOMORSKI”: III MIEJSCE OPIEKUN P.SOWIŃSKA
 • MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ MATEMATYCZNY „MATEMATYKA UCZY I BAWI”: II MIEJSCE
  • PRZYGODZIŃSKA KLAUDIA KL.IID OPIEKUN P.JĘDRZEJCZYK,
  • MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC OPIEKUN P.KAROLAK,
  • BARTOSIK ALEKSANDRA, BUJACZ MAJA KL.IA OPIEKUN P. PIOTROWSKA M.

KONKURSY POWIATOWE

 • KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: III MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
 • FESTIWAL PIĘKNEGO CZYTANIA: I MIEJSCE – PAULINA BĄK KL.IA OPIEKUN P.ŚLIWIOK
 • POWIATOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH:
  • MAKIETA BUDOWLANA – I MIEJSCE –DZIUBEK ALEKSANDRA KL.IID, BOROWIEC MARTYNA KL.IIA
  • PLAKAT – PRZYGODZIŃSKA KLAUDIA ,KLIMCZAK OLIVIA KL. IID
  • POTRAWA – I MIEJSCE MOFINA KATARZYNA, NEMS PATRYCJA KL.3A
 • QUIZ WIEDZOWY- II MIEJSCE WIJASZKA JULIA, MILER AGNIESZKA KL.IIIA OPIEKUNOWIE: P.KOWALCZYK, P.HOŁDYK, P.BAŁECKA

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

 • KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII: AWANS DO ETAPU REJONOWEGO – KATARZYNA CRCOROWSKA KL.IIIC OPIEKUN P.JASAK
 • KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI: AWANS DO ETAPU REJONOWEGO – WIZOWSKI PATRYK KL.IIIC i KOPERSKI KRYSTIAN KL.IIC OPIEKUN P.DENICZUK

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 • KANGUR MATEMATYCZNY
  • WYNIK BARDZO DOBRY – MAJAK KRZYSZTOF KL.IIC
  • WYRÓŻNIENIE – PIGOŃ MARCEL KL.IIC OPIEKUN P.KAROLAK

Publiczna Szkoła Podstawowa

KONKURSY MIEJSKIE:

 • KONKURS PLASTYCZNY „Z GÓRKI NA PAZURKI – MOJE FERIE”:
  • I MIEJSCE – KORNEL KOWALCZYK KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE – JAKUB KOSECKI KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE- DAROS IGA KL.VB
  • III MIEJSCE – WRÓBEL SARA KL.VC OPIEKUN P.JANAS
  • WYRÓŻNIENIE – WIKTORIA SOBIERAJ, NORBERT PIETRASIK KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK, NATALIA PIASECKA KL.VIB, OZGA FABIAN KL.V OPIENKUN P. LECH JANAS
 • KONKURS PLASTYCZNY „RADOMSZCZAŃSKA ZALEWAJKA ULUBIONĄ POTRAWĄ MOJEGO DZIECIŃSTWA”: II MIEJSCE – ANNA BARWIŃSKA KL.IIIA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKI”:
  • I MIEJSCE – JULIA ORZECHOWSKA OPIEKUN P. SZYMCZAK
  • III MIEJSCE – JAKUB KOSECKI OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „KSIĄŻKA MOJEGO DZIECIŃSTWA”: II MIEJSCE – NATALIA PIASECKA OPIEKUN P. RENATA WOJTASIK,P.JANAS
 • KONKURS PLASTYCZNY „MOJA RODZINA, MÓJ DOM, MOJE MIASTO”:
  • I MIEJSCE – DOMINIKA WOJTALA OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • II MIEJSCE – NORBERT PIETRASIK OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
  • III MIEJSCE – OLIWIA JADCZYK, DOMINIKA GAL OPIEKUN P. DOMINIKA KUBIK
 • KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI”:
  • DYPLOM UZNANIA – JULIA BARDA OPIEKUN MAŁGORZATA MENTEK, ALEKSANDRA STANIKOWSKA OPIEKUN MONIKA ŁUSZCZYN
  • NAGRODA WYJĄTKOWA – MIKOŁAJ JANIK OPIEKUN P. MAŁGORZATA MENTEK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MATEJKO NA ŻYWO”: II MIEJSCE KLASA IVC OPIEKUN P.JANAS
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS IV-VI: WYRÓŻNIENIE – ALEKSANDRA PIERWOCH OPIEKUN P. WAWRZONEK
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I-III: III MIEJSCE – BAREŁA MAJA KL.IIB OPIEKUN P. SZWED
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ: WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA STĘPIEŃ KL.VIB OPIEKUN P. GRUDNIEWSKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA LIST DO ŚW. MIKOŁAJA W JĘZYKU ANGIELSKIM „DEAR SANTA CLAUS”:
  • II MIEJSCE – ALEKSANDRA KUBANIK OPIEKUN P. WARDA
  • III MIEJSCE – NATALIA PIASECKA KL.VIB OPIEKUN P.GRUDNIEWSKA
 • MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ:
  • I MIEJSCE – DALKIEWICZ JULIA KL.VIB
  • II MIEJSCE – PIASECKA NATALIA K