KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrekcja

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Język polski

Monika Małachowska

Monika Małachowska
wychowawca VII C

Dorota Pacholik

Dorota Pacholik
wychowawca VIII C

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Aldona Wawrzonek

Aldona Wawrzonek

Żaneta Śliwiok

Żaneta Śliwiok
wychowawca VI B

Język angielski

Katarzyna Bałecka

Katarzyna Bałecka
wychowawca IV A

Agnieszka Grudniewska

Agnieszka Grudniewska

Monika Hołdyk

Monika Hołdyk
wychowawca VII D

Beata Leska

Beata Leska
wychowawca IV C

Anna Witkowska-Ozga

Anna Witkowska-Ozga
wychowawca VIII B

Joanna Kałuża

Joanna Kałuża

Język niemiecki

Jolanta Misztalska

Jolanta Misztalska
wychowawca IV B

Agnieszka Kempa

Agnieszka Kempa

Matematyka

Monika Kalecińska

Monika Kalecińska
wychowawca VII E

Małgorzata Karolak

Małgorzata Karolak
wychowawca V A

Jolanta Miazek

Jolanta Miazek
wychowawca VI A

Maria Piotrowska

Maria Piotrowska
wychowawca VIII D

Fizyka

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Informatyka

Krzysztof Deniczuk

Krzysztof Deniczuk

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Agnieszka Gębołyś

Agnieszka Gębołyś

Dariusz Spruch

Dariusz Spruch

Technika

Kinga Łańcuchowska

Kinga Łańcuchowska

Historia

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Agata Kossek

Agata Kossek
wychowawca VII B

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Przyroda

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VIII A

Biologia

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VIII A

Chemia

Urszula Borucka

Urszula Borucka

Geografia

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Plastyka

Joanna Nitecka

Joanna Nitecka

Beata Poteralska

Beata Poteralska

Muzyka

Joanna Bronowska

Joanna Bronowska
wychowawca VII A

Wychowanie fizyczne

Jacek Drzewiecki

Jacek Drzewiecki

Magdalena Iskrzyńska

Magdalena Iskrzyńska

Marta Kozak

Marta Kozak

Artur Kowalski

Artur Kowalski
wychowawca VA

Jolanta Rogozińska

Jolanta Rogozińska

Tomasz Rogoziński

Tomasz Rogoziński

Tomasz Waloch

Tomasz Waloch

Religia

ks. Radosław Rychlik

ks. Radosław Rychlik

Małgorzata Kanafa

Małgorzata Kanafa

Anna Wegner

Anna Wegner

Edukacja wczesnoszkolna

 

Maria Smoląg

Maria Smoląg
wychowawca I A

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk
wychowawca I B

Beata Nowak

Beata Nowak
wychowawca I C

Ewa Kawka

Ewa Kawka
wychowawca II A

Grażyna Szwed

Grażyna Szwed
wychowawca II B

Dominika Kubik

Dominika Kubik
wychowawca III A

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak
wychowawca III B

Beata Franczyk

Beata Franczyk wychowawca III C

Anna Stelmaszczyk

Anna Stelmaszczyk wychowawca III D

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wychowanie przedszkolne

Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak
wychowawca klasy „0”

Nauczyciel wspomagający

Joanna Zadworna

Joanna Zadworna

Anita Małolepsza

Anita Małolepsza