KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski

Radosław Kowalski

Radosław Kowalski
wychowawca IV B

Monika Małachowska

Monika Małachowska    

wychowawca IVC 

Dorota Pacholik

Dorota Pacholik
wychowawca V C

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Aldona Wawrzonek

Aldona Wawrzonek
wychowawca VI B

Żaneta Śliwiok

Żaneta Śliwiok
wychowawca III AG

Język angielski

Katarzyna Bałecka

Katarzyna Bałecka
wychowawca VI A

Agnieszka Grudniewska

Agnieszka Grudniewska

Monika Hołdyk

Monika Hołdyk
wychowawca IV D

Beata Leska

Beata Leska
wychowawca VI C

Joanna Ligęza

Joanna Ligęza

Anna Witkowska-Ozga

Anna Witkowska-Ozga

wychowawca V B

Język niemiecki

Jolanta Misztalska

Jolanta Misztalska
wychowawca VIII A

Agnieszka Kempa

Agnieszka Kempa

Matematyka

Monika Kalecińska

Monika Kalecińska
wychowawca IV E

Małgorzata Karolak

Małgorzata Karolak
wychowawca VII A

Jolanta Miazek

Jolanta Miazek
wychowawca IIICG

Maria Piotrowska

Maria Piotrowska
wychowawca V D

Fizyka

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Informatyka

Krzysztof Deniczuk

Krzysztof Deniczuk

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Urszula Siwek

Urszula Siwek

Dariusz Spruch

Dariusz Spruch

Technika

Kinga Łańcuchowska

Kinga Łańcuchowska

Historia

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak
wychowawca VIII B

Agata Kossek

Agata Kossek
wychowawca III BG

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak
wychowawca VIII B

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Przyroda

Daria Barska

Daria Barska

Marzanna Daros

Marzanna Daros
wychowawca VII B

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca V A

Biologia

Daria Barska

Daria Barska

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca V A

Chemia

Urszula Borucka

Urszula Borucka

wychowawca VIII C

Geografia

Marzanna Daros

Marzanna Daros
wychowawca VII B

Plastyka

Lech Janas

Lech Janas

Joanna Nitecka

Joanna Nitecka

Muzyka

Joanna Bronowska

Joanna Bronowska
wychowawca IV A

Wychowanie fizyczne

Jacek Drzewiecki

Jacek Drzewiecki

Magdalena Iskrzyńska

Magdalena Iskrzyńska

Marta Kozak

Marta Kozak

Artur Kowalski

Artur Kowalski

Jolanta Rogozińska

Jolanta Rogozińska

Tomasz Rogoziński

Tomasz Rogoziński

Tomasz Waloch

Tomasz Waloch

Beata Franczyk

Beata Franczyk

Anna Stelmaszczyk

Anna Stelmaszczyk

 

Religia

ks. Piotr Kamiński

ks. Piotr Kamiński

Małgorzata Kanafa

Małgorzata Kanafa

Anna Wegner

Anna Wegner

Edukacja wczesnoszkolna

Dominika Kubik

Dominika Kubik
wychowawca III A

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak
wychowawca III B

Maria Smoląg

Maria Smoląg
wychowawca I A

Beata Nowak

Beata Nowak
wychowawca I C

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk
wychowawca I B

Ewa Kawka

Ewa Kawka
wychowawca II A

Grażyna Szwed

Grażyna Szwed
wychowawca II B

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wychowanie przedszkolne

Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak
wychowawca klasy „0”

Nauczyciel wspomagający

Joanna Zadworna

Joanna Zadworna

Anita Małolepsza

Anita Małolepsza

Karolina Nowicka

Karolina Nowicka

Nauczanie indywidualne

Anna Grajkowska

Anna Grajkowska

Małgorzata Piwowarczyk

Małgorzata Piwowarczyk

Iwona Nowak

Iwona Nowak

Małgorzata Pobacha

Małgorzata Pobacha