KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrekcja

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Język polski

Monika Małachowska

Monika Małachowska
wychowawca VIII C

Dorota Pacholik

Dorota Pacholik

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Aldona Wawrzonek

Aldona Wawrzonek
wychowawca V A

Żaneta Śliwiok

Żaneta Śliwiok
wychowawca VII B

Język angielski

Katarzyna Bałecka

Katarzyna Bałecka

Agnieszka Grudniewska

Agnieszka Grudniewska

Monika Hołdyk

Monika Hołdyk
wychowawca VIII D

Beata Leska

Beata Leska
wychowawca V C

Anna Witkowska-Ozga

Anna Witkowska-Ozga

Monika Wawrzyniak

Monika Wawrzyniak

Język niemiecki

Jolanta Misztalska

Jolanta Misztalska
wychowawca V B

Agnieszka Kempa

Agnieszka Kempa

Matematyka

Monika Kalecińska

Monika Kalecińska
wychowawca VIII E

Małgorzata Karolak

Małgorzata Karolak
wychowawca VI A

Jolanta Miazek

Jolanta Miazek
wychowawca VII A

Maria Piotrowska

Maria Piotrowska
wychowawca IV B

Fizyka

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Informatyka

Krzysztof Deniczuk

Krzysztof Deniczuk

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Agnieszka Gębołyś

Agnieszka Gębołyś

Dariusz Spruch

Dariusz Spruch

Technika

Kinga Łańcuchowska

Kinga Łańcuchowska

Historia

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Agata Kossek

Agata Kossek
wychowawca VIII B

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Przyroda

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca IV C

Biologia

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca IV C

Chemia

Urszula Borucka

Urszula Borucka
wychowawca IV A

Geografia

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Plastyka

Joanna Nitecka

Joanna Nitecka

Sylwia Cielecka

Sylwia Cielecka

Muzyka

Joanna Bronowska

Joanna Bronowska
wychowawca VIII A

Wychowanie fizyczne

Jacek Drzewiecki

Jacek Drzewiecki

Magdalena Iskrzyńska

Magdalena Iskrzyńska

Marta Kozak

Marta Kozak

Artur Kowalski

Artur Kowalski
wychowawca VI A

Jolanta Rogozińska

Jolanta Rogozińska

Tomasz Rogoziński

Tomasz Rogoziński

Tomasz Waloch

Tomasz Waloch

Religia

ks. Radosław Rychlik

ks. Radosław Rychlik

Małgorzata Kanafa

Małgorzata Kanafa

Anna Wegner

Anna Wegner

Dawid Masionek

Dawid Masionek

Edukacja wczesnoszkolna

 

Dominika Kubik

Dominika Kubik
wychowawca I A

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak
wychowawca I B

Beata Franczyk

Beata Franczyk
wychowawca I C

Anna Stelmaszczyk

Anna Stelmaszczyk
wychowawca I D

Maria Smoląg

Maria Smoląg
wychowawca II A

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk
wychowawca II B

Beata Nowak

Beata Nowak
wychowawca II C

Ewa Kawka

Ewa Kawka
wychowawca III A

Grażyna Szwed

Grażyna Szwed
wychowawca III B

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wychowanie przedszkolne

Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak
wychowawca klasy „0”

Nauczyciel wspomagający

Joanna Zadworna-Wołczyk

Joanna Zadworna-Wołczyk
wychowawca klasy IV D

Anita Małolepsza

Anita Małolepsza