KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski

Monika Małachowska

Monika Małachowska wychowawca VC 

Dorota Pacholik

Dorota Pacholik
wychowawca VI C

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Aldona Wawrzonek

Aldona Wawrzonek
wychowawca VII B

Żaneta Śliwiok

Żaneta Śliwiok
wychowawca IVB

Język angielski

Katarzyna Bałecka

Katarzyna Bałecka
wychowawca VII A

Agnieszka Grudniewska

Agnieszka Grudniewska

Monika Hołdyk

Monika Hołdyk
wychowawca V D

Beata Leska

Beata Leska
wychowawca VII C

Joanna Ligęza

Joanna Ligęza

Anna Witkowska-Ozga

Anna Witkowska-Ozga

Język niemiecki

Jolanta Misztalska

Jolanta Misztalska

Agnieszka Kempa

Agnieszka Kempa

Matematyka

Monika Kalecińska

Monika Kalecińska
wychowawca VE

Małgorzata Karolak (zast. Justyna Mielczarek)

Małgorzata Karolak (zast. Justyna Mielczarek)
wychowawca VIII A

Jolanta Miazek

Jolanta Miazek
wychowawca IVA

Maria Piotrowska

Maria Piotrowska
wychowawca VI D

Fizyka

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Informatyka

Krzysztof Deniczuk

Krzysztof Deniczuk

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Urszula Siwek

Urszula Siwek

Dariusz Spruch

Dariusz Spruch

Technika

Kinga Łańcuchowska

Kinga Łańcuchowska

wychowawca VIB

Historia

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Agata Kossek

Agata Kossek
wychowawca VB

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Przyroda

Daria Barska

Daria Barska

Marzanna Daros

Marzanna Daros
wychowawca VIII B

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VI A

Biologia

Daria Barska

Daria Barska

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VI A

Chemia

Urszula Borucka

Urszula Borucka

Geografia

Marzanna Daros

Marzanna Daros
wychowawca VIII B

Plastyka

Lech Janas

Lech Janas

Joanna Nitecka

Joanna Nitecka

Muzyka

Joanna Bronowska

Joanna Bronowska
wychowawca V A

Wychowanie fizyczne

Jacek Drzewiecki

Jacek Drzewiecki

Magdalena Iskrzyńska

Magdalena Iskrzyńska

Marta Kozak

Marta Kozak

Artur Kowalski

Artur Kowalski

Jolanta Rogozińska

Jolanta Rogozińska

Tomasz Rogoziński

Tomasz Rogoziński

Tomasz Waloch

Tomasz Waloch

Religia

ks. Rafał Omyła

ks. Rafał Omyła

Małgorzata Kanafa

Małgorzata Kanafa

Anna Wegner

Anna Wegner

Ruta Gościej

Ruta Gościej

Edukacja wczesnoszkolna

Dominika Kubik

Dominika Kubik
wychowawca I A

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak
wychowawca I B

Maria Smoląg

Maria Smoląg
wychowawca II A

Beata Nowak

Beata Nowak
wychowawca II C

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk
wychowawca II B

Ewa Kawka

Ewa Kawka
wychowawca III A

Grażyna Szwed

Grażyna Szwed
wychowawca III B

Beata Franczyk

Beata Franczyk wychowawca IC

Anna Stelmaszczyk

Anna Stelmaszczyk wychowawca ID

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wychowanie przedszkolne

Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak
wychowawca klasy „0”

Nauczyciel wspomagający

Joanna Zadworna

Joanna Zadworna

Anita Małolepsza

Anita Małolepsza