KADRA PEDAGOGICZNA

Język polski

Monika Małachowska

Monika Małachowska
wychowawca VI C

Dorota Pacholik

Dorota Pacholik
wychowawca VII C

Agata Piętka

Agata Piętka
wicedyrektor

Aldona Wawrzonek

Aldona Wawrzonek
wychowawca VIII B

Żaneta Śliwiok

Żaneta Śliwiok
wychowawca VB

Język angielski

Katarzyna Bałecka

Katarzyna Bałecka
wychowawca VIII A

Agnieszka Grudniewska

Agnieszka Grudniewska

Monika Hołdyk

Monika Hołdyk
wychowawca VI D

Beata Leska

Beata Leska
wychowawca VIII C

Joanna Ligęza

Joanna Ligęza

Anna Witkowska-Ozga

Anna Witkowska-Ozga

Język niemiecki

Jolanta Misztalska

Jolanta Misztalska

Agnieszka Kempa

Agnieszka Kempa

Matematyka

Monika Kalecińska

Monika Kalecińska
wychowawca VIE

Małgorzata Karolak

Małgorzata Karolak
wychowawca IV A

Jolanta Miazek

Jolanta Miazek
wychowawca VA

Maria Piotrowska

Maria Piotrowska
wychowawca VII D

Fizyka

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Romana Skrzypczyk-Dąbrowska

Informatyka

Krzysztof Deniczuk

Krzysztof Deniczuk

Wojciech Grajkowski

Wojciech Grajkowski
dyrektor

Urszula Siwek

Urszula Siwek

Dariusz Spruch

Dariusz Spruch

Technika

Kinga Łańcuchowska

Kinga Łańcuchowska
wychowawca VII B

Historia

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Agata Kossek

Agata Kossek
wychowawca VIB

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Gdak

Agnieszka Gdak

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Przyroda

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VII A

Biologia

Małgorzata Jasak

Małgorzata Jasak
wychowawca VII A

Chemia

Urszula Borucka

Urszula Borucka

Geografia

Marzanna Daros

Marzanna Daros

Plastyka

Joanna Nitecka

Joanna Nitecka

Muzyka

Joanna Bronowska

Joanna Bronowska
wychowawca VI A

Wychowanie fizyczne

Jacek Drzewiecki

Jacek Drzewiecki

Magdalena Iskrzyńska

Magdalena Iskrzyńska

Marta Kozak

Marta Kozak

Artur Kowalski

Artur Kowalski
wychowawca IVA

Jolanta Rogozińska

Jolanta Rogozińska

Tomasz Rogoziński

Tomasz Rogoziński

Tomasz Waloch

Tomasz Waloch

Religia

ks. Sławomir Berdys

ks. Sławomir Berdys

Małgorzata Kanafa

Małgorzata Kanafa

ks. Piotr Sinkiewicz

ks. Piotr Sinkiewicz

Anna Wegner

Anna Wegner

Ruta Gościej

Ruta Gościej

Edukacja wczesnoszkolna

Ewa Kawka

Ewa Kawka
wychowawca I A

Grażyna Szwed

Grażyna Szwed
wychowawca I B

Dominika Kubik

Dominika Kubik
wychowawca II A

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak
wychowawca II B

Beata Franczyk

Beata Franczyk wychowawca IIC

Anna Stelmaszczyk

Anna Stelmaszczyk wychowawca IID

Maria Smoląg

Maria Smoląg
wychowawca III A

Elżbieta Kaczmarczyk

Elżbieta Kaczmarczyk
wychowawca III B

Beata Nowak

Beata Nowak
wychowawca III C

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Sowińska

Katarzyna Sowińska

Wychowanie przedszkolne

Ewa Majchrzak

Ewa Majchrzak
wychowawca klasy „0”

Nauczyciel wspomagający

Joanna Zadworna

Joanna Zadworna

Anita Małolepsza

Anita Małolepsza