SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

przewodnicząca

Milena Kowalska

przewodnicząca

Milena Kowalska

z-ca przewodniczącego

Zuzanna Basiak

z-ca przewodniczącego

Zuzanna Basiak

członkowie Rady

Amelia Leska
Julia Sokołowska
Natalia Rząsowska

członkowie Rady


Amelia Leska
Julia Sokołowska
Natalia Rząsowska

Publiczne Gimnazjum nr 5

przewodnicząca

Aleksandra Szymczak

przewodnicząca

Aleksandra Szymczak

z-ca przewodniczącego

Patrycja Maks

z-ca przewodniczącego

Patrycja Maks

członkowie Rady

Mikołaj Stępień
Kamil Broszkowski
Adam Retyk

członkowie Rady


Mikołaj Stępień
Kamil Broszkowski
Adam Retyk