SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

przewodnicząca

Amelia Leska

przewodnicząca

Amelia Leska

członkowie

Nina Gloc

Patrycja Stojecka

Maciej Kuc

Natalia Sokołowska

członkowie

Nina Gloc

Patrycja Stojecka

Maciej Kuc

Natalia Sokołowska