SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6

przewodnicząca

Ada Dębska

przewodnicząca

Ada Dębska

z-ca przewodniczącej

Hubert Posak

z-ca przewodniczącej

Hubert Posak

członkowie Rady

Natalia Sokołowska

Amelia Leska

Paweł Pabiński

Leon Kuc

Maja Bareła

członkowie Rady

Natalia sokołowska

Amelia Leska

Paweł Pabiński

Leon Kuc

Maja Bareła