GODZINY PRACY

Świetlica

Agnieszka Kempa
Beata Franczyk
Anna Stelmaszczyk
Kinga Łańcuchowska
Jolanta Misztalska
Marzanna Daros
Dariusz Spruch

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 – 16:30
środa: 7:30 – 16:30
czwartek: 7:30 – 16:30
piątek: 7:30 – 16:30

Biblioteka szkolna

Renata Wojtasik
Iwona Drzewiecka

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 14:00
wtorek: 8:00 – 14:30
środa: 8:00 – 14:30
czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 8:00 – 14:00

Pielęgniarka

Barbara Stępień

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 15:35
wtorek: 8:00 – 15:35
środa: 14:00 – 15:35
czwartek: 8:00 – 15:35
piątek: 8:00 – 15:35

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Sylwia Cielecka

Godziny pracy:

poniedziałek:
wtorek:
środa: 8:45 – 14:30
czwartek: 8:00 – 14:30
piątek: 8:45 – 13:35

Psycholog

Ewa Hanulak

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:30 – 11:30
środa:
czwartek:
piątek:

Gabinet logopedyczny

Małgorzata Mentek

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 15:00
wtorek: 8:00 – 12:00
środa: 8:00 – 12:00
czwartek: 8:00 – 13:00
piątek: 8:00 – 13:00

Pedagog – sala 17

Wioletta Nowak

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:30 – 14:30
wtorek: 8:30 – 14:30
środa: 9:00 – 14:00
czwartek: 9:00 – 14:00
piątek: 9:00 – 13:00

Przewodnicząca Rady Rodziców

Emilia Skrzypczak

 

Sekretariat

Maria Górka
Agnieszka Bednarczyk
Ewelina Tomaszewska

Godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 15:30