HISTORIA

 • W dniu 01.09.1948r. Inspektor Szkolny w Radomsku polecił pismem z dnia 01.09.1948r. zorganizować Szkołę Podstawową Nr 6 przy ulicy Mickiewicza 5 w Radomsku. Kierownikiem szkoły została Janina Tarankowa.
 • Po wielu wysiłkach 10.09.1948r. remont szkoły został zakończony. Udostępniono 7 klas szkolnych, do których w dniu 11.09.1948r. wprowadzono uczniów. W pierwszym roku szkoła liczyła 479 uczniów i 12 nauczycieli.
 • W dniu 28.11.1951r. kierownikiem szkoły został Stanisław Drzazga.
 • W lutym 1953r. szkoła została rozbudowana, doszły 4 izby lekcyjne oraz 2 części dobudowanego korytarza.
 • Z dniem 01.09.1973r. Wydział Oświaty i Wychowania powołał nowego dyrektora Macieja Ziembińskiego.
 • 29.11.1973r. w szkole powstała Spółdzielnia Uczniowska “Sezam”, nad którą opiekę powierzono Janinie Studniarek.
 • 24.01.1974r. rozpoczął działalność Komitet Rodzicielski, pierwszym przewodniczącym wybrano Kazimierza Wojtalę.
 • Z dniem 01.09.1974r. Wydział Oświaty i Wychowania powołał na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 Dyonizego Zatonia, a zastępcą została Mirosława Czechowska.
 • Rok szkolny 1975/76 był szczególny dla szkoły. W dniu 24.11.1975r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 zapoznali się z treścią i melodią hymnu szkoły. Autorami pieśni byli uczniowie klasy VIIIb z wychowawcą K. Piotrowską. Melodię opracowali uczniowie szkoły muzycznej. Natomiast 21.01.1976r. szkoła uzyskała zezwolenie Wojewody piotrkowskiego na ustanowienie i używanie sztandaru, a dnia 02.02.1976r. Kurator Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim podjął decyzję o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku imienia Władysława Broniewskiego. Obie uroczystości odbyły się 30.04.1976r.
 • Z dniem 01.09.1979r. nowym dyrektorem szkoły został Edward Szewc, który pełnił tę funkcję do 1991r.
 • Szczególnie radosny dla uczniów i grona pedagogicznego był rok 1988, kiedy to szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Świętej Jadwigi Królowej 20.
 • Od 01.09.1991r. nowym dyrektorem szkoły jest mgr Wojciech Grajkowski, który kieruje tą placówką do dzisiaj.